dnes je 4.7.2022

Praktické informace

Interpretace NÚR

Úplné znění Interpretace NÚR Komentáře
Interpretace NÚR I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv  Komentář
Interpretace NÚR I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech  Komentář
Interpretace NÚR I-3 Rezerva na splatnou daň  Komentář
Interpretace NÚR I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence  Komentář
Interpretace NÚR I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku  Komentář
Interpretace NÚR I-7 Komisionářské smlouvy  Komentář
Interpretace NÚR I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku  Komentář
Interpretace NÚR I-9 Odložená daň - první vykázání  Komentář
Interpretace NÚR I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele  Komentář
Interpretace NÚR I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individ. účetní závěrce podnikatelů  Komentář
Interpretace NÚR I-12 Faktoring  Komentář
Interpretace NÚR I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek  Komentář
Interpretace NÚR I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  Komentář
Interpretace NÚR I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku  Komentář
Interpretace NÚR I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  Komentář
Interpretace NÚR I-17 Pobídky v nájemních vztazích  Komentář
Interpretace NÚR I-18 Dohadné položky v cizí měně  Komentář
Interpretace NÚR I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu  Komentář
Interpretace NÚR I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  Komentář
Interpretace NÚR I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  Komentář
Interpretace NÚR I-22 Dotace v cizí měně  Komentář
Interpretace NÚR I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky  Komentář
Interpretace NÚR I-24 Události po rozvahovém dni  Komentář
Interpretace NÚR I-25 Ocenění po předchůdci  Komentář
Interpretace NÚR I-26 Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání  Komentář
Interpretace NÚR I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek  Komentář
Interpretace NÚR I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Komentář
Interpretace NÚR I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách  Komentář
Interpretace NÚR I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikate Komentář
Interpretace NÚR I-31 Mezitímní účetní výkaznictví 
Interpretace NÚR I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu Komentář
Interpretace NÚR I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Komentář
Interpretace NÚR I-34 Rezervy na likvidaci Komentář
Interpretace NÚR I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností Komentář
Interpretace NÚR l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu Komentář
Interpretace NÚR l-37 Časové rozlišování a cizí měna Komentář
Interpretace NÚR l-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce
Interpretace NÚR l-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku Komenář
Interpretace NÚR l-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje Komentář
Interpretace NÚR I-41 Zákaznické věrnostní programy Komentář
Interpretace NÚR I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou Komentář
Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně Komentář
Interpretace NÚR I-44 Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele Komentář
Interpretace NÚR I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování Komentář
Interpretace NÚR l-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s. r. o. a vypořádacího podílu v družstvu Komentář
Interpretace NÚR I-47 Přijaté zálohy v cizí měně Komentář

Interpretace NÚR, Interpretace Národní účetní rady, NUR

Daňový kalendář
červenec 2022
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
4.7.2022 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2018 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
PDF ke stažení

Publikace ke stažení
"Elektronická evidence tržeb 2020"

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
4.7.2022 - poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2018 na snížení daňové povinnosti

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 4.7.2022
 1 EUR24,75 CZK (-0)
 1 USD23,67 CZK (-0,07)
 1 GBP28,78 CZK (+0,22)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,49 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...