dnes je 7.2.2023

Stravování závodníArchiv

18.3.2021, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytování závodního stravování je nejčastější formou nabízených zaměstnaneckých  benefitů .

Dostupné v časových verzích: 2021
Přístupné pro: START | PLUS

Sleva na evidenci tržebArchiv

12.2.2021, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém elektronické evidence tržeb (EET) byl od samého počátku fungování (prosinec 2016) trnem v oku opozici, která usilovala o jeho zrušení. Zajímavá příležitost se jí naskytla v roce 2020 při jarní vlně koronavirové pandemie, na kterou i vláda musela…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: START | PLUS

Evidence výdajů v rámci daňové evidence a elektronická evidence tržebArchiv

30.6.2020, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již z názvu tohoto článku vyplývá, obsahují následující řádky rozbor problematiky vedení daňové evidence, resp. pozornost bude věnována především otázce sledování daňových a nedaňových výdajů u poplatníků, kteří neúčtují, ale vedou pouze daňovou evidenci.…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: START | PLUS

EET abecedaArchiv

18.3.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o EET neobsahuje samostatný paragraf „Výklad základních pojmů”, jak tomu je například v zákoně o DPH, a tak je orientace poněkud složitější. Další výkladové problémy jsou spojeny s Pokynem, ve kterém se objevuje řada výrazů s obsahem upraveným pro…

Dostupné v časových verzích: 2020
Přístupné pro: START | PLUS

3.2 Minoritní činnost a odklad EETGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušením zahájení třetí a čtvrté etapy nedošlo podle Finanční správy ke změně, optimalizace „odkladu” zahájení evidence tržeb testováním tzv. minoritní činnosti je zachována, jak vyplývá z Pokynu verze 4.0 – citujeme například část textu z části…

Přístupné pro: START | PLUS

2.4.2 Příprava zvláštního režimuGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátíme-li se k parametrům, které zákon stanovil jako nezbytnou podmínku pro využití zvláštního režimu, je zřejmé, že některé může poplatník ovlivnit. A má k dispozici ještě několik…

Přístupné pro: START | PLUS

1.2 Kdo je poplatníkem, jeho rozhodný příjem (§§ 3 a 6)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Určíme si poplatníka EET ( Fyzickou osobu  a  Právnickou osobu ) a jejich tzv. „rozhodný příjem”, zjednodušeně tržbu, kterou je nutné evidovat. Výklad doplňuje problematika ojedinělého příjmu ( 1.2.3 ) a vazeb na účetnictví…

Přístupné pro: START | PLUS

1.2.3 FO/PO a ojedinělý příjemGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro oba typy poplatníků je umožněna výjimka v případech ojedinělých příjmů, což je velice

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.1 ZastupováníGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Této variantě vedení evidence tržeb jsme se věnovali v  kapitole 1.6.5 , jedná se o různé formy pověření. Určitě je rozumné zvážit, jestli není lepší obrátit se na poradenskou firmu, která pro poplatníka zajišťuje účetní a daňovou agendu. To platí jak pro…

Přístupné pro: START | PLUS

1.4 Tržby vyloučené (§ 12) a původní dočasné vyjmutí (§ 37)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve si rozebereme vybrané příjmy, které nepatří podle textu zákona o EET do evidence tržeb ( 1.4.1 ), dále činností zařazené do třetí a čtvrté etapy ( 1.4.2 ) a krátce výjimku pro minoritní činnosti…

Přístupné pro: START | PLUS

3.3.1 Právo volby?Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připomeneme si, jak je to s využitím tří různých režimů. Mají poplatníci šanci vybrat si, jak budou zajišťovat evidenci tržeb? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná…

Přístupné pro: START | PLUS

1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o EET pamatuje na situace, kdy z objektivních důvodů není možné zajistit on-line evidenci tržeb.

Přístupné pro: START | PLUS

3.1 Odklad startu u stravovacích a ubytovacích služebGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klíčové je správné posouzení konkrétních poskytovaných služeb, což není vůbec jednoduché. Předchozí termíny zahájení EET byly poměrně jasné ( 1.4.3 ), diskuse se týká v titulku uvedených služeb stravovacích (1) a ubytovacích…

Přístupné pro: START | PLUS

1.4.1 Zákonem vyloučené tržbyGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metodicky nesprávně jsou v § 12 odst. 1 ZETvyjmenovány „státní firmy”, u nichž jsou tržby vyloučeny, ale nikoliv z důvodů jejich testování. V rozporu se zadáním celého fungování EET zde dochází v některých případech k jasnému narušení konkurenčního prostředí,…

Přístupné pro: START | PLUS

1.2.1 Fyzické osobyGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzické osoby jsou povinny evidovat tržby vykázané jako příjmy ze samostatné činnosti, která je podnikáním. To znamená, že se EET zaměřila pouze na dílčí daňový základ podle § 7 ZDP – a ani ne na…

Přístupné pro: START | PLUS

4.3.2 Sleva na daniGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníkům fyzickým osobám je nabídnuta zákonem o daních z příjmů sleva na dani. Bohužel je nesprávně prezentována, že jde o daňovou úlevu pro všechny fyzické osoby – v zákoně je uveden algoritmus jejího výpočtu, který znamená, že desetitisíce malých…

Přístupné pro: START | PLUS

1.3.1 Formální náležitostiGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Teoretické znaky evidované tržby obsahuje § 4 odst. 2 ZET, který ještě rozšiřuje evidované tržby také na platbu, která:

Přístupné pro: START | PLUS

2.3.5 Ukončení zvláštního režimuGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Představme si situaci, že poplatník od 1. 5. 2020 používá zvláštní režim. Zákon o EET uvádí několik případů jeho ukončení nebo zrušení – podle § 11a odst. 5…

Přístupné pro: START | PLUS

1. Principy EETGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V úvodní kapitole popisujeme základní principy fungování evidence tržeb, v textu též nazývané „elektronická evidence tržeb”, „EET” nebo „evidence tržeb”.

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.2 Výpadky, opravy dokladůGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se mohou vyskytovat problémy s výpadkem systému (1), opravami dokladů (2). Náměty naleznete v kapitole  1.6.3 .

Přístupné pro: START | PLUS

2.1.2 Vybraní poplatníciGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Variantu zvláštního režimu mohou podle § 11a odst. 1 ZETpoužít jakékoliv fyzické osoby s rozhodnými příjmy podle ZET a pouze jeden typ právnických osob (1) – v obou případech při splnění parametrů komentovaných v  části 2.2.2 . Požádat o tento režim může i…

Přístupné pro: START | PLUS

2.3.4 Informační a jiné povinnostiGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplníme si výklad o cedulky (1) a archivaci (2), zákonem stanovené termíny oznámení (3) a poznámku k obecné povinnosti evidovat příjmy v hotovosti (4).

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.6 EET a daně, účetnictvíGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této části zdůrazníme a doporučíme zásadní skutečnost, ač se v zákoně o EET na několika místech objevují texty „přímo” propojující elektronickou evidenci tržeb s daní z příjmů, daní z přidané hodnoty nebo účetnictvím, je přání Finanční správy nereálné. Jedná…

Přístupné pro: START | PLUS

3.3.2 Plusy a minusy režimů EETGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý „nový” poplatník má několik měsíců na to, aby zvážil, který systém EET je pro něj lepší, jestliže plní výše určené parametry pro zvláštní režim. Kritérií je celá řada (1). Svou roli může sehrát i čas, který zbývá do začátku května, lze ovlivnit splnění…

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.3 Účtenka - optimalizaceGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platí, že účtenka nemusí být jen v papírové podobě. Je-li to možné, vyhovuje-li to potřebám poplatníka a zákazníka, využívejte účtenky v elektronické podobě.

Přístupné pro: START | PLUS

1.2.4 Účetnictví a rozhodný příjemGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 6 odst. 2 ZET uplatňuje zákon o EET následující přístup k obsahu pojmu rozhodný příjem – je jím:

Přístupné pro: START | PLUS

1.5.2 CertifikátyGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky pro certifikáty uvádí §§ 15 a 16 ZET. Finanční správa umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat jeden nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových…

Přístupné pro: START | PLUS

1.8.1 Kontroly a sankceGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepodceňujte kontroly prováděné Finančním úřadem nebo Celním úřadem. Působnost pro celní správu je uvedena přímo v § 2 odst. 2 ZET.

Přístupné pro: START | PLUS

1.8.2 Povinnosti poplatníka a FSGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | PLUS

1.6.2 ÚčtenkaGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní dokument pro zákazníka, který si ho může a nemusí převzít, musí být vystavena. Účtenka je zpravidla v listinné podobě, ale není zakázána elektronická forma.

Přístupné pro: START | PLUS

1.6 Běžný režim (§§ 7 až 9, 18 až 22)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro výklad jsme museli paragrafy „přesměrovat”, neboť jsou texty zákona o EET trochu

Přístupné pro: START | PLUS

3. Práva a povinnosti „nových" poplatníků do 1. 5. 2020Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro náš výklad jsme si několik následujících kalendářních měsíců relativního klidu do 30. dubna 2020 nazvali přechodným obdobím, ale jak potvrzuje následující text, jde spíše o „klid před bouří…”.…

Přístupné pro: START | PLUS

1.5.3 ProvozovnaGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozoven může mít poplatník více, není nijak limitován. To je důležité zejména pro fyzické i právnické osoby – viz optimalizace u minoritních činností komentovaná v  kapitole…

Přístupné pro: START | PLUS

2.1 Jak funguje zvláštní režim?Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlíme si papírovou formu „elektronické evidence tržeb” ( 2.1.1 ) a koho se tato varianta týká ( 2.1.2 ). Případy, kdy není možné tento systém využít a problém zastupování rozebíráme v části…

Přístupné pro: START | PLUS

2.1.3 Zákaz použití zvláštního režimu a zastupováníGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musíme zdůraznit vztah k jiným režimům (1) a vysvětlit, jak je to se zastupováním, pověřením (2).

Přístupné pro: START | PLUS

3.3 Volba režimu EETGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník má k dispozici podle zákona tři různé způsoby evidence tržeb:

Přístupné pro: START | PLUS

4.3.1 Příjmy FO a evidence tržebGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzické osoby mají různé příjmy podléhající zákonu o daních z příjmů, ze zákona o EET je jasné, že míří pouze na „…příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním”. To znamená takové, které patří do dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, a ještě ne všechny…

Přístupné pro: START | PLUS

Evidovaná tržbaGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cíl elektronické evidence tržeb je jasný, důsledně kontrolovat příjmy podnikajících subjektů inkasované v hotovosti. Na otázku v úvodu kapitoly:

Přístupné pro: START | PLUS

4.1.2 Ojedinělý příjemGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro fyzické a právnické osoby je text zákona v tomto případě shodný, podle § 6 odst. 1 ZET jde o výjimku pro příjem, který:

Přístupné pro: START | PLUS

1.1.2 Systém EETGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlíme si, jaké jsou principy elektronické evidence tržeb: popis běžného režimu (1), existenci tří variant (2) a krátce zmíníme vazby na daně a účetnictví…

Přístupné pro: START | PLUS

2. Zvláštní režimGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro poplatníky je novelou zákona o EET umožněna papírová forma evidence tržeb! Jedná se vskutku o převratnou změnu, neboť je v rozporu s původním záměrem celého systému „elektronické evidence tržeb”. Rozebíráme proto…

Přístupné pro: START | PLUS

2.3.3 HlášeníGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o „oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu” podle §§ 23a a 23c ZET aj. Platí následující pravidla:

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.4 Provozovny - optimalizaceGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vhodné je zamyslet se nad počtem provozoven, jejich typem – zejména pro fyzické osoby, které mají méně zkušeností s administrativou, je to velmi důležité.

Přístupné pro: START | PLUS

4.2.5 Chyby u zvláštního režimuGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve  druhé  kapitole jsme zdůraznili, že může dojít k zániku zvláštního režimu – i když byl schválen, řádně běží – dojde-li k odeslání datové…

Přístupné pro: START | PLUS

1.6.3 Opravy aj.Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velmi krátký text je v zákoně uveden v § 7 ZET k opravám, stornům, které se v rutinním provozu budou samozřejmě vyskytovat. Pro storna platí jednoduchá zásada:

Přístupné pro: START | PLUS

1.6.4 IT službyGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměříme se jen na několik oblastí, protože jde o IT služby, které si většina poplatníků zajistí externě. Doporučujeme úzce komunikovat s dodavateli hardwarového a softwarového vybavení – je rozumné přenést do určité míry odpovědnost za splnění potřebné…

Přístupné pro: START | PLUS

1.4.3 Minoritní činnost fyzické osobyGarance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Této variantě, nabídnuté Finanční správou v Pokynu, se věnujeme v kapitole  3.2 . Je třeba zdůraznit, že se skutečně jedná o alternativní možnost, která není v platném znění zákona o EET vůbec zmíněna, ale Finanční správa se v Pokynu „zavazuje” navržená…

Přístupné pro: START | PLUS

1.5 Start a procesní úkony (§§ 13 až 17)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: START | PLUS

1.1 Princip EET a výklad (§§ 1 a 2 aj.)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátce si rozebereme zdroje pro naše téma ( 1.1.1 ) a popíšeme si základní model fungování elektronické evidence tržeb v běžném režimu, doplníme si informaci ke zbývajícím variantám, vazbám na účetnictví a daně…

Přístupné pro: START | PLUS

1.3 Co je evidovanou tržbou (§§ 4 a 5)Garance

14.1.2020, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvíce diskutovaná oblast, a tak je řešena v Pokynu a dále níže komentovaná. Evidovanou tržbou je taková platba, která má atributy formálních náležitostí ( 1.3.1 ) a zakládá rozhodný příjem (příklady v  1.3.2 ).…

Přístupné pro: START | PLUS
EET Rozcestník
Nahrávám...
Nahrávám...