dnes je 24.3.2023

Input:

1.1.1 Zákon o EET

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1 Zákon o EET

Ing. Jan Ambrož

Podkladem pro výklad je novelizovaný zákon č. 256/2019 Sb., který nabyl účinnosti 1. 11. 2019, ale jak níže v textu uvádíme, některá ustanovení budou platná později („ZET” nebo „zákon o EET”).

Novela

V textu vždy zdůrazňujeme mezititulkem zásadní úpravy, které s sebou přinesla novela ZET.

Start v různých etapách

Titulek je správný, přestože konkrétní § 37 již po nálezu Ústavního soudu sp. zn. ÚS Pl. 26/16 ze dne 12. 12. 2017 („Nález ÚS”) byl zrušen. Doplňme si, že zrušených paragrafů bylo více, na což v konkrétních případech upozorňujeme.

To znamená, že neplatil plánovaný „start” tzv. III. a IV. etapy, nicméně můžeme zcela právem nazvat tímto startem datum 1. 5. 2020, k němuž se vztahuje zahájení povinné elektronické evidence tržeb – až na několik drobných výjimek (viz 1.4 Tržby vyloučené (§ 12) a původní dočasné vyjmutí (§ 37)) se týkají všech poplatníků.

Pokyn Finanční správy

Pro praxi je klíčovým zdrojem informací, jak postupovat, materiál Generálního Finančního ředitelství: Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb publikovaný pod č. j. 14332/18/7100-10114-205170 – verze 4.0 ze dne 1. 3. 2018 (dále „Pokyn”).

Musíme zdůraznit, že podle GFŘ je Pokyn závazný pro pracovníky Finanční správy („…určen…pro správce daně”), přestože je několik ustanovení v rozporu se zákonem o EET. Pokynu se podrobně věnujeme v každé kapitole v části vysvětlující vazby na praxi.

Na otázku:

  • Je tento „výklad” Finanční správy závazný, jakou má platnost?

Odpovíme:

  • ANO.

Možná Vás náš závěr překvapí, ale respektujeme Pokyn v tom smyslu, že je skutečně důležitým podkladem pro realizaci ZET, pro běžnou praxi EET.

Finanční správa

Nahrávám...
Nahrávám...