dnes je 24.3.2023

Input:

1.1.2 Systém EET

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2 Systém EET

Ing. Jan Ambrož

Vysvětlíme si, jaké jsou principy elektronické evidence tržeb: popis běžného režimu (1), existenci tří variant (2) a krátce zmíníme vazby na daně a účetnictví (3).

Cílem systému elektronické evidence tržeb je mít on-line přehled o realizovaných tržbách s tím, že nelze uvedené vztahovat pouze na běžné hotovostní transakce. Za zprostředkovaný dodatečný on-line systém je možné považovat evidenci ve zjednodušeném režimu (1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)).

Novela

Jak vyplývá z nového zvláštního režimu, při splnění přísně stanovených podmínek je poplatník oprávněn použít alternativní off-line režim, jak je rozebráno ve druhé kapitole.

(1) Popis systému – běžný režim

Prodávající dostane od zákazníka platbu a odešle přes internet údaje ze svého pokladního zařízení do systému Finanční správy („FS”). Obratem obdrží unikátní kód a vystaví pro zákazníka účtenku.

Jedná se o následující sled konkrétních operací:

(1) Odesílá se Finanční správě datová zpráva o provedené transakci ve stanoveném formátu.

(2) Je zasláno ze systému FS potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem (FIK).

(3) Poplatník vystaví zákazníkovi účtenku.

(4) Účtenku si zákazník převezeme, bude-li ji chtít.

(5) Účtenku si může zákazník ověřit v příslušné aplikaci.

Pro prodávajícího, „poplatníka” v terminologii zákona o EET, vyplývají z uvedeného schématu jasné povinnosti:

  • zajistit on-line internetové připojení, a

  • související hardwarové a softwarové zabezpečení pro příslušnou evidenci.

On-line režim

K rutinnímu provozu podle výše uvedeného schématu je nutné doplnit, že „vše” by mělo proběhnout „on-line”, prodávající je limitován v § 21 ZET podmínkou, že mezní doba odezvy má být nastavena na dobu delší než 2 sekundy.

Vzhledem k tomu, že zákon obsahuje několik nepřesností, praxe si vynutila výklady související s okamžikem vystavení účtenek. Mohou a někdy musí být vystaveny dříve, přestože nedošlo ještě k uskutečnění evidované tržby podle § 5 ZET.

S fungováním EET je spojena celá řada procesních povinností, jejich nedodržení je přísně sankcionováno (viz 1.8 Procesní řízení a informační povinnosti (§§ 1 a 2, 24 až 36)).

(2) Tři režimy

Od 1. května 2020 poběží v rámci elektronické evidence tržeb tři různé systémy:

  • běžný (1.6 Běžný režim (§§ 7 až 9, 18 až 22)),

  • zjednodušený (1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)) a

  • nový zvláštní (2. Zvláštní režim. kapitola).

Před novelou zákona o EET mohla být evidence tržeb zajištěna pouze elektronickou formou, v běžném nebo zjednodušeném režimu. V praxi se mohou také vyskytovat u jednoho a téhož poplatníka dva on-line režimy, například v případech schválení zjednodušeného režimu pro některou provozovnu poplatníka, pokud byly splněny zákonem stanovené podmínky.

Zvláštní režim

Od 1. května 2020 bude možné využívat třetí způsob, zvláštní režim, kterým rozumíme papírovou formu evidence prostřednictvím účtenek, jejichž souhrn (přehled tržeb) bude předáván poplatníkem správě daní vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí.

V žádném případě nebude možné, aby u jednoho poplatníka byl aplikován současně běžný nebo zjednodušený režim s režimem zvláštním. Podrobný výklad k tomuto systému naleznete ve druhé kapitole.

Všichni poplatníci?

Vzhledem k očekávané masivní mediální kampani související se zavedením

Nahrávám...
Nahrávám...