dnes je 22.3.2023

Input:

1.2.1 Fyzické osoby

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1 Fyzické osoby

Ing. Jan Ambrož

Fyzické osoby jsou povinny evidovat tržby vykázané jako příjmy ze samostatné činnosti, která je podnikáním. To znamená, že se EET zaměřila pouze na dílčí daňový základ podle § 7 ZDP – a ani ne na celý.

Podle zákona o EET nejsou těmito příjmy částky, které:

  • nepatří do předmětu daně z příjmů,

  • jsou ojedinělé, nebo

  • podléhají srážkové dani.

Zákon o EET zakládal evidenci jako povinnou pro vybrané tržby s náběhem ve čtyřech etapách – aktuálně můžeme hovořit o „poslední fázi” k 1. 5. 2020 (1.4 Tržby vyloučené (§ 12) a původní dočasné vyjmutí (§ 37)). Orientace poplatníka daně z příjmů fyzických osob v zákoně o daních z příjmů není nikdy jednoduchá, v kontextu citovaného § 6 odst. 1 písm. a) ZET se stává ještě složitější. Proto nabízíme podrobný výklad a další tipy naleznete v části čtvrté a někteří poplatníci si právem situaci zjednodušili podle návodu Finanční správy.

Můžeme konstatovat, že v případě jakýchkoliv pochybností s klasifikací tržby pro EET, formálních problémů s členěním jednotlivých tržeb nebo jejich výše je jediným rozumným řešením zařadit do EET „vše”, aniž by byl poplatník podle Pokynu sankcionován.

PRAXE

Řešíme, jestli je příjem: ze samostatné činnosti (1), předmětem daně (2), osvobozeným od daně (3), zdaněn srážkovou daní (4). Doplňujeme také poznámky k podnikání fyzické osoby (5).

(1) Příjmy v § 7 ZDP

Rozdělení příjmů fyzické osoby mezi §§ 7 až 10 ZDP, zákona o daních z příjmů provádí poplatník každý rok ve svém daňovém přiznání. Pro účely elektronické evidence tržeb je vhodné je zařazovat „ihned” při jejich inkasu, neboť zákon o EET sám žádné finanční limity nestanoví. Není také možné spekulovat s tím, že se zdaní v dílčím daňovém základu jen zisk apod.

Pan Karas podniká a prodal se ztrátou starší zásoby, inkaso v hotovosti, přestože snižuje jeho daňovou povinnost z pohledu daně z příjmů fyzických osob, patří do EET.

Úroky

Můžeme si uvést trochu specifický příklad pro příjem úroků, které souvisí se samostatnou činností poplatníka.

Fyzické osoby uvádí totiž úrokové příjmy z podnikání do § 8 ZDP a mohou být samozřejmě inkasovány v hotovosti. Poplatník musí průběžně sledovat, jestli skutečně jsou dosahované příjmy mimo § 7 ZDP. Nespoléhejte se na údaje uvedené v předchozím daňovém přiznání.

Pan Karas podniká a z prostředků vložených do obchodního majetku poskytl zápůjčku – inkasované úroky, byť v hotovosti, patří mezi příjmy z kapitálového majetku, viz zmíněný § 8 ZDP, a tak nezakládají titul pro EET.

Různé dílčí daňové základy

Komplikovanější jsou případy zdanitelných příjmů, které mohou být podle svého charakteru teoreticky v různých dílčích daňových základech. Viz též tipy a příklady v kapitole 4.3 Náměty pro fyzické osoby.

Pan Karas má příjmy z nájmu činžovního domu, který je vložen do obchodního majetku, proto vykazuje příjmy podle § 7 ZDP, neboť si též vyřídil živnostenské oprávnění pro správu nemovitostí. Jeho paní pronajímá zděděný byt, má příjmy podle § 9 ZDP. Oba mají ve společném jmění sbírku historických vozidel, které čas od času pronajímají.

V režimu EET je pouze příjem pana Karase, podniká, poskytuje další služby nájemníkům.

(2) Předmět daně z příjmů

Nikde není v § 7 ZDP k dispozici podrobný výčet

Nahrávám...
Nahrávám...