dnes je 24.3.2023

Input:

1.2.2 Právnické osoby

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2 Právnické osoby

Ing. Jan Ambrož

Pro právnické osoby je v zákoně o EET uplatněn specifický přístup pro určení, co je rozhodným příjmem. Jedná se o příjem z činností, které jsou podnikáním, s výjimkou příjmů, které:

 • nejsou předmětem daně,

 • jsou ojedinělé,

 • podléhají srážkové dani,

 • patří do samostatného základu daně.

Předmět DPPO

Předmět daně z příjmů právnických osob („DPPO”) řeší více paragrafů ZDP: § 18 (obecný), § 18a (veřejně prospěšný poplatník) a § 18b (osobní obchodní společnosti a jejich společníci). Kdybychom byli důslední, tak podle textu zákona o EET například žádná veřejně obchodní společnost nemusí evidovat tržby, protože se při tvorbě zákona o EET přehlédl § 18b odst. 1 ZDP.

Jiné výjimky

Pro poplatníky daně z příjmů právnických osob je nesystémově v zákoně o EET uvedeno další zásadní vyjmutí v jiném paragrafu. Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZET se EET netýká:

 • státu,

 • územně správního celku,

 • příspěvkové organizace,

 • České národní banky,

 • držitele poštovní licence.

Obec Kotěhůlky provozuje restauraci, ač se jedná o stravovací služby s „povinným” EET od 1. prosince 2016, v této restauraci nikdy účtenku nedostanete. Zákon o daních z příjmů nebo zákon o dani z přidané hodnoty není k obci Kotěhůlky tak vstřícný, logicky ani být nemůže…

Důvody pro porušení jednoho z pilířů zavedení EET – narovnání podnikatelského prostředí – nejsou jasné. Samozřejmě tato nesporná výhoda neplatí pro obchodní společnosti zřízené samosprávními celky.

Neziskové právnické osoby

Je možné vyjmutí z režimu EET vázáné na druh činnosti, ale též pro veřejně prospěšné poplatníky podle § 12 odst. 3 písm. h) ZET – viz další text.

V. o. s. a k. s.

Za zkratkami se skrývá veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Přestože je příjem (správně „základ daně z příjmů”) alokován u společníků a komplementářů (u FO v § 7 ZDP), pro účely evidence tržeb „zůstávají” u právnické osoby, pokud nebereme v úvahu text ZDP (viz výše).

Tři fyzické osoby, společníci v. o. s., zdaní výsledky této právnické osoby v § 7 ZDP. Evidence tržeb je nezajímá, to je povinností veřejné obchodní společnosti.

PRAXE

Navážeme na předchozí teoretický text, nahlédneme-li do Pokynu, zjistíme, že se u právnických osob též setkáme s různými přístupy, které je nutné blíže vysvětlit. Zaměříme se na kritérium pozice PO (1), charakter příjmů (2) a vysvětlíme si výjimku pro veřejně prospěšné poplatníky (3).

(1) Kritérium pozice PO

Problém spočívá v nepřesné konstrukci zákona o EET, protože se v § 12 odst. 1 ZET a části § 12 odst. 2 zaměnilo pořadí, v jakém se posuzují povinnosti poplatníků. O tom, jestli musí či nemusí evidovat tržby, rozhoduje:

 1. pozice poplatníka,
 2. kontrola typu příjmů/tržby.

Poplatníci uvedení v zákoně o EET v § 12 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až j) neřeší bod druhý, neboť neprošli již bodem prvním! Jejich vyjmutí mělo být v zákoně uvedeno v § 6, doplněno k odst. 1 písm. b).

(2) Charakter příjmů

Samozřejmě také u právnické osoby nezařadíme do evidence tržeb příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů PO, podléhající srážkové dani a samostatnému základu daně (§ 20b ZDP).

Předmět daně

Řídíme se pravidly uvedenými v § 18 zákona o daních z příjmů, jde ale o specifické případy. Třeba u společenství vlastníků jednotek o příspěvky vlastníků jednotek na správu domu apod.

(3) Veřejně prospěšný poplatník

Základní informace jsme již uvedli v kapitole 1.2 Kdo je poplatníkem, jeho rozhodný příjem (§§ 3 a 6).. Zásadní přístup zvolila Finanční správa pro testování vedlejší podnikatelské činnosti v Pokynu.

Co je drobnou vedlejší podnikatelskou činností?

Finanční správa se rozhodla v Pokynu verze 4.0 pro následující parametry, kdy se jedná o vedlejší činnost podle ZET vyloučenou z evidence tržeb:

 • nejvýše částku příjmů/výnosů 300 000 Kč z této činnosti,

nebo

 • limit 5 % z celkových příjmů/výnosů, nyní nejvýše 5 %,

s tím, že se testuje předchozí období, kterým je kalendářní rok.

Nadace Moje dítě musí pečlivě sledovat, jaké účetní výsledky bude mít v hlavní a vedlejší činnosti za rok 2019. „Hrozí” jí totiž povinná evidence tržeb od 1. 1. 2020, protože se aktivně snaží díky vedlejší činnosti získat potřebné finanční prostředky pro nemocné děti…

Zákon o EET vs. Pokyn

V kontextu výše uvedeného příkladu se potvrzuje, že Pokyn je v příkrém rozporu s textem zákona.

Kritéria

Jak má paní účetní Nadace Moje dítě postupovat?

Obavy z postihů ze strany Finanční správy jsou bohužel na místě. Musí proto ověřit skutečně parametry uvedené v následující

Nahrávám...
Nahrávám...