dnes je 2.4.2023

Input:

1.3.1 Formální náležitosti

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1 Formální náležitosti

Ing. Jan Ambrož

Teoretické znaky evidované tržby obsahuje § 4 odst. 2 ZET, který ještě rozšiřuje evidované tržby také na platbu, která:

  • je určena k následnému čerpání nebo zúčtování,

nebo

  • je následným čerpáním nebo zúčtováním této platby,

v obou případech musí „zakládat” rozhodný příjem podle kapitoly 1.2.2 Právnické osoby.

Pan Zelený je společníkem v. o. s. a sám také podniká v pohostinství. Inkasuje-li jakékoliv prostředky v hotovosti jako podíl na této obchodní společnosti, nejsou evidovanou tržbou, neboť nezakládají rozhodný příjem.

V § 5 ZET jsou popsány formální náležitosti platby pro evidovanou tržbu. Je uskutečněna:

  • v hotovosti,

  • šekem,

  • směnkou,

  • v jiných formách obdobného charakteru (viz předchozí body),

  • započtením kauce nebo obdobné jistiny složené výše uvedeným způsobem.

Pan Zelený je velmi aktivní, obdrží-li v hotovosti zálohu na budoucí výplatu podílu na zisku od své společnosti Prodej, s. r. o., nepatří tento příjem do EET. Pan Zelený je sice poplatníkem podle § 3 odst. 1 písm. a) ZET, ale nikoliv tím, který takový příjem musí povinně evidovat

Nahrávám...
Nahrávám...