dnes je 26.3.2023

Input:

1.5.1 Autentizace

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1 Autentizace

Ing. Jan Ambrož

Při podávání žádostí o autentizační údaje postupujeme podle § 13 ZET. Autentizační údaje jsou nutné pro přístup na společné technické zařízení správce daně (dále též „Daňový portál”) umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje.

Novela

Protože se autentizace netýká zvláštního režimu, bylo v § 13 odst. 1 ZET upraveno: „…tržby evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu”.

Podání žádosti

Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů pouze:

  • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,

nebo

  • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce.

Finanční správa

Pokud poplatník požádal o autentizační údaje způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí poplatníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného odkladu.

Podle Pokynu, požádáte-li o autentizaci datovou zprávou, mělo by vám být heslo pro přístup sděleno do tří dnů. Následně ho musíte při prvním „otevření” webové aplikace pro EET změnit.

Je-li žádost podána ústně do protokolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

Novela

Doplněn byl § 16 ZET k ochraně autentizačních údajů a certifikátů o bloky účtenek, které jsou potřebné pro zvláštní režim (druhá kapitola).

PRAXE

Mnoho poplatníků si nechává zpracovat účetnictví, daňovou evidenci, mzdovou agendu aj. od poradenských firem. Logicky jim též předávají starosti s vyřízením „startu” EET. V této souvislosti je velmi důležité, aby byly pro každého takového zástupce správně sepsány plné moci podle doporučení Finanční správy.

Způsob podání a plné moci

Pro vyšší stupeň zabezpečení přístupu lze požádat o zasílání autorizačních SMS na sdělené telefonní číslo. Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce (oprávněný současně k převzetí autentizačních údajů):

  • prostřednictvím společného

Nahrávám...
Nahrávám...