dnes je 22.3.2023

Input:

1.5.3 Provozovna

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3 Provozovna

Ing. Jan Ambrož

Provozoven může mít poplatník více, není nijak limitován. To je důležité zejména pro fyzické i právnické osoby – viz optimalizace u minoritních činností komentovaná v kapitole 3.2 Minoritní činnost a odklad EET.

Oznamovací povinnosti

Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Novela (1)

Upraveno bylo ustanovení § 17 odst. 1 ZET s cílem snížit administrativu – není již nutné hlásit provozovny, v nichž je sice vykonávána podnikatelská činnost, ale nejsou v ní realizovány evidované tržby z pohledu EET.

Oznamování změn u provozoven

Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Pan Smutný musel zahájit evidenci tržeb již 1. 12. 2016, naštěstí byla loňská zima pro lyžaře rájem. A tak si pronajal další chatu, tj. provozovnu pro EET. Oznámení o změně musel podat pouze prostřednictvím daňového portálu.

Novela (2)

Podle poslední věty § 17 odst. 2 ZET se takové oznámení povinně provádělo prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. Uvedené pravidlo po novele bylo upraveno, neboť nově platí pouze pro běžný a zjednodušený režim.

PRAXE

Poplatník má povinnost informovat o provozovně, a to před získáním certifikátu. Sděluje se:

  • název provozovny (nepovinný údaj),

  • typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku),

  • stav: aktivní/přerušená/zrušená,

  • převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku,

  • lokalizační údaj podle typu

Nahrávám...
Nahrávám...