dnes je 24.3.2023

Input:

1.6.2 Účtenka

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2 Účtenka

Ing. Jan Ambrož

Zásadní dokument pro zákazníka, který si ho může a nemusí převzít, musí být vystavena. Účtenka je zpravidla v listinné podobě, ale není zakázána elektronická forma.

Novela (1)

Samostatně se řeší účtenka u zvláštního režimu.

Rozsah údajů

Povinné údaje, které poplatník uvádí podle § 20 odst. 1 písm. a) až i) ZET:

  • fiskální identifikační kód (FIK),

  • daňové identifikační číslo poplatníka (*),

  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

  • pořadové číslo účtenky,

  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

  • celkovou částku tržby,

  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),

  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Novela (2)

Výše uvedená podmínka uvádět daňové identifikační číslo (*) byla zrušena pro poplatníky fyzické osoby – neboť byl upraven § 20 odst. 1 písm. b):

  • „své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,”

Opět se jedná o reakci na Nález ÚS. Právnické osoby a zahraniční fyzické osoby musí DIČ na účtence uvádět.

V případě zastupování (1.6.5 Pověření (zastoupení)) se problém daňového identifikačního čísla řeší v § 20 odst. 2 – jde o shodný přístup: nejdříve bylo zrušeno Nálezem ÚS a nyní zařazeno se stejnou výjimkou pro fyzické osoby. Tato úprava nemění povinnost uvádět daňové identifikační číslo v datové zprávě.

FIK

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Více dokladů…

Autoři zákona se dostatečně nezabývali účtenkami, ke škodě všech poplatníků, návaznostmi na živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitelů, zákon o dani z přidané hodnoty, účetními předpisy a zákonem o daních z příjmů.

Pan Smutný se zaměřil při startu EET na splnění všech podmínek podle platného zákona o EET. Jeho účtenka je v pořádku. Kontrola České obchodní inspekce byla naštěstí vstřícná a místo pokuty ho jen upozornila, že účtenka podle § 20 ZET je nedostatečná pro splnění podmínek zákona o ochraně spotřebitelů. Obdobně se zachoval místně příslušný Finanční úřad při kontrole DPH.

Přístup k informacím

Finanční správa podle § 27 zákona o EET umožňuje dálkovým přístupem každému

Nahrávám...
Nahrávám...