dnes je 26.3.2023

Input:

1.6.3 Opravy aj.

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3 Opravy aj.

Ing. Jan Ambrož

Velmi krátký text je v zákoně uveden v § 7 ZET k opravám, stornům, které se v rutinním provozu budou samozřejmě vyskytovat. Pro storna platí jednoduchá zásada:

  • Poplatník postupuje, jako kdyby se o opravu nejednalo, při korekci bude tržba evidována jako záporná.

Pan Smutný namarkoval do systému EET omylem částku 20 000 Kč. Opravu provede jednoduše: zadá shodné údaje se zápornými hodnotami.

Off-line režim

Ve výkladech se používá pojem „off-line režim”, kterým se rozumí výpadky znemožňující „on-line” provoz (nebo též zjednodušený režim). Nejedná se v žádném případě o papírovou formu evidence, tj. skutečný „off-line režim”, tj. zvláštní režim (2. Zvláštní režim. ), u kterého je také v zákoně řešena situace pro opravy.

PRAXE

Může se jednat například o výpadky internetového spojení a daňového portálu, poruchy v elektrické síti atd. Poplatník svou činnost nepřeruší (prodejnu neuzavře), ale… Je na poplatníkovi udržet důkazní břemeno, aby se vyhnul obrovským sankcím podle § 28 a násl. ZET (viz 1.8 Procesní řízení a informační povinnosti (§§ 1 a 2, 24 až 36)), že nepochybil.

Komentujeme nefunkční systémy (1), storna a opravy (2).

(1) Nefunkční systém

V rutinním provozu se vyskytnou závady, výpadky různého typu. Poplatník musí být velmi obezřetný, protože za jakýkoliv nedostatek, přestože je administrativně-formálního rázu, může být sankcionován (1.8.1 Kontroly a sankce).

Jak má poplatník postupovat?

V zákoně je k dispozici § 22 ZET a Finanční správa doporučuje následující postup.

Příklad (1)

Uvádíme standardní postup:

  1. Na pokladním zařízení se nastaví mezní doba odezvy („maximální doba”) delší než dvě sekundy.
  2. Provede se transakce a odesílá se datová zpráva.
  3. Poplatník („pokladní zařízení”) obdrží FIK.
  4. Vystaví se účtenka pro zákazníka (může být i elektronická).

Mezní doba odezvy

Mezní dobu si stanoví poplatník sám podle daných podmínek, kvality softwaru a hardwaru, připojení a typu obchodní transakce. Lze si určit různé doby podle provozoven atd. V praxi se vyskytnou případy, kdy poplatník fiskální identifikační kód neobdrží. Důvod může být jakýkoliv, technická závada, výpadek připojení atd.

Příklad (2)

Krok třetí se změní:

3. Poplatník neobdrží FIK. Může po uplynutí mezní doby vystavit účtenku bez fiskálního identifikačního kódu.

4. Účtenka se pro zákazníka připraví, musí na ní být podpisový kód (§ 20 odst. 3 ZET).

Problém je s datovou zprávou.

Příklad (3)

Datová zpráva se musí odeslat „bezodkladně”, nejpozději do 48 hodin. Potvrzující datová zpráva od daňové správy bude obsahovat FIK (který slouží pouze pro informaci poplatníkovi).

Předpokládá se, že kvalitní

Nahrávám...
Nahrávám...