dnes je 22.3.2023

Input:

1.8.1 Kontroly a sankce

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8.1 Kontroly a sankce

Ing. Jan Ambrož

Nepodceňujte kontroly prováděné Finančním úřadem nebo Celním úřadem. Působnost pro celní správu je uvedena přímo v § 2 odst. 2 ZET.

Sankce

Pokuty stanovené § 29 ZET jsou obrovské:

  • až částka 500 000 Kč za závažné ztížení nebo zmaření evidence tržeb, třeba i administrativní pochybení při zaslání datové zprávy nebo při vystavení účtenky,

  • do částky 50 000 Kč za neumístění „cedulky”, nezajištění ochrany autentizačních údajů nebo certifikátů.

Jak se bránit?

Před astronomickými sankcemi, které se mohou týkat ryze administrativních a formálních nedostatků, se (ne)lze v běžné praxi dostatečně ochránit. Chyba se stane, určitě se přihodí každému poplatníkovi.

Pan Smutný pečlivě dodržuje pravidla EET. Staly se však, shodou okolností dvě nepříjemné příhody. Odjel s manželkou na prodloužený víkend do zahraničí oslavit výroční svatby.

Provoz horské chaty po tuto dobu rády zajistily jejich děti. Vnoučata neuhlídala, cedulka (viz dále) zmizela neznámo kam, aniž by si toho někdo z personálu všiml. Navíc nikdo nezpozoroval, že údaje v datové zprávě a na účtenkách se objevily nesprávné…

Bystrý pan Všímálek nelenil a pana Smutného udal.

Objektivní důvody kontrola neuznala a jako „vstřícné” gesto uložila panu Smutného pokutu jen 10 000 Kč.

Jak odpovíme na výše uvedenou otázku?

V příkladu uvedená pochybení nastala – za objektivní důvody se neuznala nekontrolovatelná vnoučata a nepřesnost zjištěná v dodaném softwaru. Šance, že by škodu uhradil dodavatel programu, je nanejvýš nepravděpodobná.

Důkazní břemeno

Fyzická nebo právnická osoba musí prokázat podle § 30, že vynaložila:

  • „veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila…”.

PRAXE

V Pokynu verze 4.0 došlo k úpravě pojmů, používá se „řízení o přestupcích” místo „správní řízení”.

Kontroly a sankce

Finanční správa je oprávněna provádět kontroly, a to platí i pro orgány celní správy. Tyto orgány provádějí kontrolní nákupy. Během kontrolního nákupu je vyloučeno utajené pořizování zvukových a obrazových záznamů, a sice s ohledem na § 80 DŘ, daňového řádu. Pořízené zboží může být případně vráceno.

Přestupky

Nahrávám...
Nahrávám...