dnes je 22.3.2023

Input:

2.1.3 Zákaz použití zvláštního režimu a zastupování

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Zákaz použití zvláštního režimu a zastupování

Ing. Jan Ambrož

Musíme zdůraznit vztah k jiným režimům (1) a vysvětlit, jak je to se zastupováním, pověřením (2).

(1) Souběh režimů

Není povoleno, aby jeden a týž poplatník používal současně běžný nebo zjednodušený režim a zvláštní režim, ať už v jedné nebo více provozovnách.

Příklad (1)

Poplatník eviduje tržby a má vyřízeno, že v jedné ze tří provozoven využívá místo režimu běžného režim zjednodušený. To je pro EET v pořádku.

Příklad (2)

V žádosti podané v únoru 2020 není možné, aby jeho přáním bylo vést zvláštní režim jen v některé z provozoven. Platí „buď anebo…”, ve všech třech provozovnách je případně schválená papírová forma povinná.

(2) Pověření (zastupování)

Základní popis pravidel pro zastupování naleznete v kapitole 1.6.5 Pověření (zastoupení). Pro schvalování zvláštního režimu testujeme konkrétního poplatníka, jaké jsou jeho parametry atd.

Nepřímé zastoupení

Zde je do zákona doplněn zákaz, viz § 8 ZET odstavec druhý:

  • „Tržbu, kterou přijme poplatník jednající svým jménem na účet jiného, nelze evidovat ve zvláštním režimu.”

Toto omezení platí bez ohledu na skutečnost, v jakém režimu eviduje tržby sám nepřímý zástupce.

Příklad (1)

Nepřímý zástupce eviduje své tržby v běžném režimu, ve zvláštním režimu nemohou být tržby poplatníka, kterého zastupuje.

Příklad (2)

Pokud má poplatník schválen zvláštní režim, může ho použít, není limitován skutečností, že je nepřímým zástupcem. Ale tržby poplatníka, jehož zastupuje, musí evidovat v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Chyba nepřímého zástupce

Kdyby se nepřímý zástupce zmýlil, omylem zaevidoval tržbu přijímanou na účet jiného poplatníka v „zakázaném” zvláštním režimu, dopustil by se tímto konáním přestupku podle

Nahrávám...
Nahrávám...