dnes je 24.3.2023

Input:

2.2.1 Žádost

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1 Žádost

Ing. Jan Ambrož

Poplatník podá žádost o zahájení evidence tržeb ve zvláštním režimu (1) v souladu s ustanovením § 11a ZET, ke které se místně příslušný správce daně vyjádří (2).

(1) Žádost

Aby byla žádost poplatníka kladně vyřízena, je nutné prokázat splnění povinných podmínek, jimž se věnujeme v následující části. Poplatník musí také informovat o provozovnách, v nichž bude jeho činnost, podléhající zvláštnímu režimu, probíhat.

Přechodná ustanovení a termín 1. 2. 2020

Účinnost zákona je ve vybraných bodech až k 1. únoru 2020. Od tohoto data by se měly podávat žádosti. Podle přechodných ustanovení novely ZET, bodu třetího lze žádosti podat i dříve, neboť platí:

  • „Tato žádost podaná před prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona se považuje za podanou prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.”

Přechod na zvláštní režim

Žádost podávají všichni poplatníci, nikoliv jen ti, kteří plánují zahájit evidenci tržeb k 1. 5. 2020. Pokud jde o poplatníka, který nyní využívá běžný nebo zjednodušený režim, je vhodné, aby v žádosti raději uvedl své provozovny pro zvláštní režim, přestože tak podle § 11a odst. 2 ZET učinit nemusí, neboť provozovny jako takové oznámil dříve.

Poplatník má více nahlášených provozoven, v některých aplikuje běžný režim, v jiných zjednodušený, a jak tomu často bývá – při startu EET oznámil i další, u nichž žádná evidence tržeb ve smyslu EET neprobíhá.

Doporučujeme v žádosti vyjmenovat provozovny pro papírovou formu a na daňovém portálu zrušit ty provozovny, kde se žádné tržby neevidují, resp. nebudou sledovat.

Informace o provozovnách

Pro zvláštní režim není podmínkou přístup na daňový portál („společné technické zařízení správce daně”), proto se v žádosti musí uvést přesné údaje o provozovnách v kontextu § 17 odst. 1 ZET: její místo, typ provozovny – také údaje o internetových stránkách, na kterých je zboží nebo služby nabízeno.

Den D

Do doby účinnosti kladného rozhodnutí o žádosti musí poplatník samozřejmě stále evidovat tržby v on-line režimu. Poplatník by měl v žádosti uvést, od kterého data zamýšlí vést papírovou evidenci.

(2) Termíny a jednání se správou daní

Správa daní má na vyřízení žádosti podle § 11a odst. 3 ZET lhůtu 30 dnů ode dne jejího podání.

Účinnost rozhodnutí

Termín 1. května 2020 se blíží, proto je zásadní, kdy je takové rozhodnutí účinné. Je tomu:

  • „ode dne následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.”.

Schválení není nijak časově omezeno (mimo start až k 1. 5. 2020).

Nahrávám...
Nahrávám...