dnes je 3.6.2023

Input:

2.3.1 Start zvláštního režimu

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 Start zvláštního režimu

Ing. Jan Ambrož

Navazujeme na předchozí text, poplatník musí zahájit rutinní provoz ve chvíli, kdy uskuteční první evidovanou tržbu. Podmínkou je schválení tohoto režimu správou daní, žádosti podané poplatníkem – aby byl start v pořádku, je rozumné v žádosti uvést nejen povinné údaje.

Na příkladu si ukážeme vzor žádosti (1), dále zdůrazníme dokazování u parametru obrat (2), údaje k provozovně (3) a doplníme si informaci k ostrému startu (4).

(1) Vzor žádosti

Každý poplatník má své specifické podmínky, ale přesto se dá naznačit, zobecnit, co by v žádosti nemělo chybět.

Příklad (1)

Poplatník postupuje následujícím způsobem:

1) V žádosti uvede:

 • své identifikace, kontaktní údaje,

 • termín, ke kterému je přáním odstartovat tento režim,

 • doložení splnění všech kritérií:

  • nemusí dokládat, že není plátcem DPH,

  • u parametru obrat nejde jen o limit za předchozí období, ale také informaci – například „Podle kvalifikovaného odhadu nepřekročím tuto podmínku, částku 600 000 Kč evidovaných tržeb v období následujících dvanácti kalendářních měsíců ani v budoucnu…”,

  • oficiálním prohlášením nebo výpisem z aktuálního mzdového modulu prokáže počet zaměstnanců,

 • také nahlásí provozovny (přechází-li na zvláštní režim, pak jen „nové”), adresu, její typ,

 • sdělí požadovaný počet bloků účtenek.

2) Po schválení převezme blok účtenek.

3) Umístí v provozovně povinnou informační „cedulku”.

4) Zajistí předání „první” účtenky při skutečném zahájení zvláštního režimu.

(2) Dokazování parametru obrat v žádosti

Doplníme si k předchozí části výklad k problému doložení výše obratu v žádostech o zvláštní režim.

Problém není jen na straně poplatníka, který si musí pomoci zavedením nové analytické evidence, neboť v příjmech v hotovosti má běžně i hodnoty, které nejsou „obratem pro EET”.

Také správce daně, i když bude pouze namátkově kontrolovat informace poplatníka, nahlédne-li do údajů do daňových přiznání k DPFO (DPPO) nebo k dani z přidané hodnoty, nezjistí relevantní částky.

Stejný problém se vyskytuje též u poplatníků, kteří již evidují tržby, na zvláštní režim přecházejí. Jak je potvrzeno ve výkladu v první kapitole, částky zasílané datovými zprávami mohou být opět zkreslené – obsahují například:

 • inkasa platebních karet,

 • jiné, které nepatří do EET.

Pokud bude správce daně posuzovat sumu příjmů, nahlášených dříve, bude-li vyšší, než limit 600 000 Kč, přesto obdrží od poplatníka žádost o zvláštní režim, „musí” poplatník podat doplňující vysvětlení.

Příklad (1)

Poplatník přechází z běžného na zvláštní režim. V žádosti uvede mimo jiné následující informace pro správu daní.

Potvrzuji, že limit 600 000 Kč za předchozí čtyři kalendářní čtvrtletí nebyl překročen.

Tato informace je pravdivá, neboť do obratu pro EET podle platného zákona nepatří některé položky, které byly v dříve zaslaných datových zprávách zahrnuty. Jedná se o inkasa platební kartou a další, které nebylo možné při zpracování on-line evidence, aby byla úspěšně obchodní transakce uskutečněna, vyloučit.

Doplňuji, že tento postup byl uplatněn v souladu s oficiálním názorem vedení Finanční správy v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb publikovaný pod č. j. 14332/18/7100-10114-205170.

Fyzické osoby

Pokuste se informovat správce daně co nejjednodušším způsobem.

Opakujeme především pro fyzické osoby – není pro tyto účely podstatné, jestli poplatník daně z příjmů fyzických osob používá při stanovení dílčího daňového základu v § 7

Nahrávám...
Nahrávám...