dnes je 22.3.2023

Input:

2.3.2 Účtenka ve zvláštním režimu

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Účtenka ve zvláštním režimu

Ing. Jan Ambrož

Poplatník si převezme od správce daně blok účtenek podle § 15a ZET (1), jednotlivé účtenky vyplní a předává zákazníkovi (2), upozorníme na postup, jak se mají napravit případné chyby (3).

(1) Blok účtenek

Účinnost schváleného zvláštního režimu je mimo jiné vázána na převzetí bloku účtenek – ale poplatník nemůže být sankcionován, když si je vyzvedne „později” – samozřejmě dříve, než zahájí evidenci tržeb ve zvláštním režimu.

Podle zákona si poplatník přebírá jedenkrát ročně od svého místně příslušného správce blok účtenek, který má sériové číslo a jednotlivé účtenky jsou číslovány. Poplatník nesmí pro účely EET použít jiné. Jejich počet by si měl dohodnout poplatník se správcem daně, a to na základě odhadu plánovaných evidovaných tržeb.

Příklad (1)

Kvalifikovaný odhad musí provést poplatník také se zřetelem na počet provozoven, v nichž bude probíhat tato evidence tržeb.

Příklad (2)

Fyzická osoba zahájí zvláštní režim v květnu 2020, převezme dva bloky účtenek. Zjistí-li, že je to nedostatečné množství, postupuje se podle § 15a odst. 1 ZET a domluví si se správou daní možnost získání dalšího bloku. Poplatník má zdůvodnit, proč je potřebuje.

Pokyn?

Podle § 15a odst. 3 ZET správa daní sdělí podmínky a postup pro přebírání bloků účtenek, nakládání s nimi a jejich vracení. Převzít je může poplatník až po oznámení, schválení zvláštního režimu.

V zákoně je uvedena lhůta pro jejich případné vrácení, krátká 15denní, jestliže dojde ke zrušení nebo zániku povolení zvláštního režimu. Opět hrozí astronomické sankce, podle § 29 odst. 1 písm. d) ZET až 50 000 Kč.

Počet bloků účtenek

Jak vyplývá z výše uvedeného, v žádosti si poplatník „objedná” účtenky na jeden kalendářní rok dopředu. Doplňme si pro odhady poplatníků, že blok účtenek má obsahovat 100 dvoulistů (vždy originál a stejnopis účtenky).

Dojdou-li Vám účtenky, zažádejte si o nové v dostatečném časovém předstihu (žádost má být odůvodněna)!

Jednání se správou daní

Podle publikovaných názorů bude postup, jak nakládat s bloky účtenek aj., zveřejněn na internetových stránkách Finanční správy. Současně se tvrdí, že informace bude možné získat na jednotlivých pracovištích FS:

  • „…v souladu se zásadou vstřícnosti (§ 6 odst. 4 DŘ, daňového řádu)…”.

Budou-li správci daně méně ochotní, odkažte se na toto stanovisko jejich nadřízených.

(2) Účtenka

Pro evidenci tržeb máme v zákoně o EET k dispozici samostatný třetí oddíl, ustanovení §§ 23a až 23c ZET. Jde o vystavení účtenky a její

Nahrávám...
Nahrávám...