dnes je 7.2.2023

Input:

2.3.3 Hlášení

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Hlášení

Ing. Jan Ambrož

Jde o „oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu” podle §§ 23a a 23c ZET aj. Platí následující pravidla:

  • hlášení se podává do 20 dnů od konce předchozího kalendářního čtvrtletí (1),

  • použije se tiskopis MF nebo obdobný (shodný) formulář (2),

  • zasílá se datovou zprávou (3),

  • hrozí velké sankce i při drobném opomenutí (4).

(1) Termín

Musíme zdůraznit, že je poměrně krátký, ale nelze ho prodloužit.

Klíčovým prvním okamžikem potvrzujícím, zda poplatníci zvládli rutinní provoz zvláštního režimu, bude termín pondělí 20. července 2020 za druhé čtvrtletí, resp. kalendářní měsíce květen a červen.

Žádné evidované tržby?

V takovém případě se hlášení skutečně podávat nemusí, a to podle § 23a odst. 1 písm. b) ZET, pokud nedošlo k vrácení tržby nebo opravě aj.

(2) Tiskopis

Lze použít tiskopis MF nebo jiný vlastní, jestliže bude shodný obsah, řádky pro údaje. V hlášení se uvádí podle § 23c ZET:

  1. identifikační a kontaktní údaje,
  2. označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,
  3. údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a
  4. údaje týkající se evidovaných tržeb.

Za každou provozovnu se uvádí zvlášť údaje podle písm. c) a d).

Jaké údaje?

Finanční správa je povinna formulář připravit včetně návodu na jeho vyplnění. Podle důvodové zprávy se jedná o oznamování evidovaných tržeb (*): „…souhrnně za celé kalendářní čtvrtletí…”. Odkaz je na § 18 odst. 1 písm. a), v němž je uvedeno: „…údaje o této evidované tržbě…”.

Hlášení bude zřejmě velmi podrobné, neboť v jiných zdrojích, byť nepodepsaných, nalezneme další publikovaný názor Finanční správy:

  • „…především údaje o

Nahrávám...
Nahrávám...