dnes je 26.3.2023

Input:

2.3.5 Ukončení zvláštního režimu

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5 Ukončení zvláštního režimu

Ing. Jan Ambrož

Představme si situaci, že poplatník od 1. 5. 2020 používá zvláštní režim. Zákon o EET uvádí několik případů jeho ukončení nebo zrušení – podle § 11a odst. 5 ZET:

  • na žádost poplatníka,

  • zjistí-li se, že nejsou splněny parametry pro schválení,

  • závažné porušení na straně poplatníka, a to jeho evidenčních povinností uložených v § 23a ZET.

Zaměříme se na rozhodnutí o zrušení (1), omyl poplatníka (2) a přechod na běžný nebo zjednodušený režim (3).

(1) Rozhodnutí o zrušení

Takové rozhodnutí je podle § 11a odst. 6 ZET účinné 30. dnem ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Z textu zákona lze dovozovat, že do doby účinnosti tohoto rozhodnutí může být poplatník v klidu a zatím stále eviduje tržby ve zvláštním režimu. To je důležité, neboť u těch poplatníků, kteří dříve EET neřešili, se musí v těchto situacích urychleně vyřídit celý proces autentizace.

Přechodná ustanovení

Pro pořádek si doplňme, že mohou nastat případy, kdy bude zvláštní režim povolen před prvním květnem, a také zrušen. Podle pátého bodu přechodných ustanovení nabývá takové rozhodnutí účinnosti k 1. 5. 2020. Proto bod šestý přechodných ustanovení uvádí, že § 11a odst. 7 ZET platí až od května 2020.

(2) Omyl poplatníka

Velmi nepříjemný je podle § 11a odst. 7 ZET zánik zvláštního režimu, když se poplatník zmýlí!

Bohužel jde o nesmírně tvrdé ustanovení, protože neodráží realitu běžného života. Není zde totiž stanovena žádná lhůta – hned po této chybě se musí evidovat tržby v běžném režimu (těžko se lze dovolávat dříve schváleného zjednodušeného režimu).

Podle názoru Finanční správy navíc dojde k porušení povinností podle § 23a ZET, budou opět ukládány zbytečně sankce.

Poplatník nyní eviduje tržby ve svých provozovnách v běžném i zjednodušeném režimu. Od 1. 5. 2020 má schválen zvláštní režim, který také toho dne zahájí. Pokud se jedna zaměstnankyně 2. 5. 2020 splete a použije, jak tomu bylo do 30. dubna, běžný režim – tímto okamžikem, jestliže skutečně dojde k: „…zaslání údajů o evidované tržbě datovou zprávou.” – zanikne zvláštní režim!

Řešení?

Je nezbytné, aby k datu 1. 5. 2020 byl používaný software upraven, „zablokován”, a k takové situaci nemohlo vůbec dojít. Poplatníci, kteří do systému vstupují, by si neměli vyřizovat přístup na

Nahrávám...
Nahrávám...