dnes je 22.3.2023

Input:

2.4.1 Obecná kritéria variant EET

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Obecná kritéria variant EET

Ing. Jan Ambrož

Při rozhodování by měl vzít poplatník v úvahu výhody a nevýhody, které s sebou každá z těchto variant přináší.

Poplatníci, kteří již provozují evidenci tržeb, jsou ve výhodě, na zvláštní režim mohou přejít – pokud splní parametry – kdykoliv. Pod časovým tlakem jsou ti, kteří musí EET povinně zahájit 1. 5. 2020, příprava a volba, který způsob je lepší, není tak jednoduchá.

V následující tabulce uvádíme náměty navazující na předchozí výklad, ale též první kapitolu. Plus (+) nebo minus (-) je z pohledu nového zvláštního režimu, jsou uvedeny nikoliv podle priorit, ale abecedně.

Skutečnost ? Komentář
Administrativa - Pokud měl poplatník vybudován systém on-line evidence, čeká ho nyní velké papírování a přeci jen by měl vyřešit softwarové zpracování účtenek pro hlášení (viz níže).
Analytická evidence -/= Převzali jsme pro náš výklad tento pojem z Českého účetního standardu č. 001. Poplatníci si musí zavést nový systém zjišťování pouze evidovaných tržeb, do kterých nepatří všechny příjmy inkasované v hotovosti (a vůbec ne hrazené platebními kartami).
Certifikáty + Nejen že se nevyřizují při zahájení, ale nemusí se sledovat u těch, kteří je dříve měli (budou-li používat i nadále zvláštní režim).
Daň z příjmů ? Nelze zobecnit, který z režimů je více kompatibilní se zabezpečením podkladů pro daň z příjmů FO (PO).
Hardware +/- Není nutné on-line připojení, nemusí se pořizovat pokladní zařízení a tiskárna. U poplatníků, u nichž dojde k přechodu na zvláštní režim, ale vzniká „zmařená” investice dříve vynaložených finančních prostředků.
Hlášení - Nejslabší místo tohoto systému, neboť může být jeho zpracování velmi pracné.
Nahrávám...
Nahrávám...