dnes je 3.6.2023

Input:

2.4.2 Příprava zvláštního režimu

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2 Příprava zvláštního režimu

Ing. Jan Ambrož

Vrátíme-li se k parametrům, které zákon stanovil jako nezbytnou podmínku pro využití zvláštního režimu, je zřejmé, že některé může poplatník ovlivnit. A má k dispozici ještě několik měsíců.

V další tabulce doplňujeme náměty k parametrům.

Parametr Komentář
Plátce DPH Zvažte pečlivě, jestli není rozumné zrušit registraci k DPH.
Obrat Časový test je předchozí čtyři kalendářní čtvrtletí – jiný je tak pro žádost únorovou, dubnovou atd.Nezapomeňte vyloučit nejen příjmy z platebních karet, ale také ojedinělé.
Zaměstnanci Posoudit současný stav, případně změnit tyto vztahy.Zaměstnancem samozřejmě není spolupracující osoba, jiný společník (účastník sdružení) atd.

Doporučujeme tyto tipy ověřit.

(1) Plátce DPH

Je nutné včas učinit relevantní procesní úkony. Podmínky pro zrušení registrace naleznete v zákoně o DPH, zejména v § 106b a násl. ZDPH.

Obrat DPH vs. příjmy EET

Nemusíte „obrat DPH” nijak řešit, podáte-li žádost o zrušení registrace, ve vztahu k EET.

Plátce DPH se rozhodl v lednu 2020 zrušit registraci k dani z přidané hodnoty. Splnil všechny podmínky, jeho obrat za předchozích dvanáct kalendářních měsíců byl 900 000 Kč. Je to výrazně vyšší částka, než limit pro EET 600 000 Kč, který se však týká jen příjmů v hotovosti, proto není nijak ohrožena žádost tohoto poplatníka o zvláštní režim.

Vracení DPH

Nepřehlédněte, že může při zrušení registrace k dani z přidané hodnoty vzniknout povinnost vrátit – zpravidla část – dříve oprávněně uplatněné DPH na vstupu, a to podle ustanovení § 79 a násl. ZDPH, která byla aktualizována 1. 4. 2019.

(2) Obrat

Aby mohl správce daně žádost posoudit, je mu sdělen obrat za stanovené období. Nemůže být překročen v době, kdy již běží zvláštní režim. Proto je námět na optimalizaci – kdy je lepší (nebo vůbec možné) žádost podat, vázána na historická data (viz 2.2.2

Nahrávám...
Nahrávám...