dnes je 1.6.2023

Input:

3.4 Procesní úkony k zahájení EET - optimalizace?

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Procesní úkony k zahájení EET – optimalizace?

Ing. Jan Ambrož

Je veliký rozdíl mezi úkony, které musí učinit poplatník pro start EET v režimu běžném (1), zjednodušeném (2) nebo zvláštním (3). Navážeme na výklad z první a druhé kapitoly a připomeneme si tyto povinnosti, které je třeba učinit v námi definovaném přechodném období.

(1) Zahájení běžného režimu

Příslušné kroky provedeme, má-li být start k 1. 5.2020 úspěšný, nejpozději během března, nenechávejte procesní úkony až na duben.

Povinné úkony

Vrátíme se krátce k výkladu z první kapitoly a stručně uvádíme sled kroků, které musí poplatník včas provést pro on-line způsob evidence tržeb v běžném režimu.

(1) Přihlásíte se na daňový portál, resp. aplikaci pro EET. Zajistíte si autentizaci.
(2) Určíte si své provozovny.
(3) Vyřídíte si pro pokladní zařízení certifikát.
(4) Nastavíte si své pokladní zařízení a ověříte, jestli je systém funkční.

Jak z tabulky vyplývá, vše, co se týká vztahu s Finanční správou, se odehraje na daňovém portálu pro EET.

Den D

V případech, kdy poplatníkovi vzniká ze zákona – vzhledem k charakteru jeho aktivit – povinnost začlenit se do elektronické evidence tržeb k 1. květnu 2020, ale první evidovanou tržbu bude realizovat později, má poplatník více času.

Příklad (1)

Poplatník plánuje mít prodejní stánek, v němž bude vykazovat hotovostní příjmy, už prvního května. Proto bude podle našich rad provádět procesní úkony v březnu.

Příklad (2)

Jiný poplatník, i když podniká delší dobu, předpokládá, že rozhodné příjmy podle ZET bude realizovat až v červnu. Povinné kroky pro zahájení evidence tržeb odložil na duben, v březnu se soustředí na zpracování a odevzdání daňového přiznání.

Příklad (3)

Další poplatník teprve plánuje začít podnikat. Je-li tomu tak, měl by myslet na časové problémy, které mohou vzniknout při startu EET:

  • Má naději, že procesní úkony k běžnému režimu vyřídí na internetu rychleji, než kdyby podával žádosti (ať už ke zjednodušenému nebo zvláštnímu režimu).

Odklad 10 dnů

K poslednímu příkladu doplňujeme, že příjemná možnost odložit evidování tržeb o deset dnů – tj. podle § 12 odst. 3 písm. a) ZET: „uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,” – nemusí být dostatečná.

Tato výhoda platí teoreticky pro všechny tři režimy.

Zastupování

Pokud máte možnost využít služeb účetní firmy, která má se zahajováním EET zkušenosti, určitě ji svěřte celý autentizační proces na základě jasné definované plné moci.

(2) Zahájení zjednodušeného režimu

Protože je nutná žádost (viz 1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)), je situace daleko složitější. Musíme si přípravu pečlivě naplánovat a nechat si

Nahrávám...
Nahrávám...