dnes je 22.3.2023

Input:

3. a 4. fáze EET startuje od 1. 5. 2020

6.12.2019, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od 1. 5. 2020 se bude EET týkat až 300 000 podnikatelů, kteří si budou moci zvolit mezi elektronickou (on-line) evidencí tržeb a možností tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim off-line).

Zvláštní režim - tzv. papírová evidence tržeb (off-line).

AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek, aby vládou původně navržená hranice 200 000 Kč pro povolení off-line režimu byla zvýšena na 600 000 Kč příjmů v hotovosti za poslední 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí. Nejmenší živnostníci si tak nebudou muset pořizovat zařízení k evidování tržeb, připojení k internetu a tiskárnu účtenek. Je pouze na jejich uvážení (při splnění dalších podmínek uvedených níže), zda budou evidovat elektronicky nebo papírovými účtenkami.

Jak postupovat při žádosti o zvláštní režim – PAPÍROVOU OFF-LINE evidenci:

Zažádat na Finančním úřadě včas, lhůta pro schválení žádosti je 30 dnů!

V žádosti doložit požadované:

  • podnikatel není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
  • podnikatel neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci.
  • výše příjmů v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Vedle těchto příjmů může mít podnikatel tržby bankovním převodem či platební kartou a ty se pro tento účel nezapočítávají.
  • uvést údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby.

Po schválení žádosti vyzvednout blok účtenek – rozhodnutí FÚ je účinné den po vyzvednutí účtenek.

Po každém kalendářním čtvrtletí roku zaslat do 20 dnů po jeho skončení speciální formulář s

Nahrávám...
Nahrávám...