dnes je 1.6.2023

Input:

4.2.6 EET a daně, účetnictví

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6 EET a daně, účetnictví

Ing. Jan Ambrož

V této části zdůrazníme a doporučíme zásadní skutečnost, ač se v zákoně o EET na několika místech objevují texty „přímo” propojující elektronickou evidenci tržeb s daní z příjmů, daní z přidané hodnoty nebo účetnictvím, je přání Finanční správy nereálné. Jedná se o případy související s evidencí, datovými zprávami atd.

Software pro EET

Na druhé straně je ideální, když používané účetní programy nabízejí moduly pro elektronickou evidenci tržeb. V praxi se setkáme s případy, že na účtenkách jsou uvedeny údaje, které tam pro účely EET nemusí být. Vyplatí se systém zjednodušit!

Uvedeme si jeden vzorový příklad. Poplatník fyzická osoba na účtence má též své daňové identifikační číslo – důvod je prostý, tento doklad je současně daňovým dokladem pro daň z přidané hodnoty.

Fyzická osoba nemusí DIČ na účtence uvádět, je-li jeho část tvořena rodným číslem.

Kontroly EET

Jakékoliv kontroly výše tržeb z pohledu evidence tržeb nejsou relevantní pro posuzování výnosů (příjmů) pro účely daně z příjmů fyzických i právnických osob, odvodů (základů) daně z přidané hodnoty.

Účtující poplatník inkasoval zálohu, kterou zařadil do evidence tržeb, ta samozřejmě nepatří do základu daně z příjmů. Je-li inkasována plátcem, ale na plnění osvobozené od daně, nezakládá povinnost odvést DPH na výstupu.

Takových případů je nekonečné množství, bohužel jsou některé kontrolní orgány svými nadřízenými špatně informovány, a tak dochází ke zbytečným nedorozuměním.

REKAPITULACE a DOPORUČENÍ

Výše uvedené tipy jistě ocení také poplatníci, kteří již jsou v systému EET.

Zastupování

Nezapomeňte, že jsme v první kapitole rozebrali

Nahrávám...
Nahrávám...