dnes je 26.3.2023

Input:

4.3.2 Sleva na dani

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2 Sleva na dani

Ing. Jan Ambrož

Poplatníkům fyzickým osobám je nabídnuta zákonem o daních z příjmů sleva na dani. Bohužel je nesprávně prezentována, že jde o daňovou úlevu pro všechny fyzické osoby – v zákoně je uveden algoritmus jejího výpočtu, který znamená, že desetitisíce malých podnikatelů si mohou o této slevě jen nechat zdát…

Částka slevy

Text zákona o daních z příjmů, ustanovení § 35bc ZDP není precizní, nicméně se sjednotily výklady, že sleva na dani:

  • je ve výši 5 000 Kč,

  • ale nejvýše 15 % kladného rozdílu mezi dílčím daňovým základem podle § 7 ZDP a základní slevou na poplatníka.

Jestli bude mít pan Kolomazník za kalendářní rok 2019, kdy zahájil EET, „dílčí základ daně” z podnikání podle § 7 ZDP ve výši 180 000 Kč, celou slevu na dani nevyužije! Výpočet částky slevy je následující:

  • 180 000 x 0,15 = 27 000

  • 27 000 – 24 840 = 2 160

Částka 2 840 Kč je sleva na dani, kterou nikdy pan Kolomazník neuplatní.

Zdaňovací období

Slevu je opravdu možné uplatnit pouze v tom období, kdy poplatník zaevidoval tržbu v systému EET poprvé.

Pan Krčmář zahájil EET v prosinci 2019. Pokud by za kalendářní rok 2019 nevykázal kladný dílčí daňový základ daně, sleva za zavedení EET by nenávratně propadla.

Také zbývající částka neuplatněné slevy u pana Kolomazníka je ztracena, nelze ji dodatečně v roce 2020 využít.

Zákon o EET

Musíme si doplnit, co přesně uvádí zákon o daních z příjmů:

  • „…ve zdaňovacím období…poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.”

Text zákona je trochu nejasný, neboť se jedná skutečně o zdaňovací období, ve kterém „…poprvé zaeviduje…”, doporučujeme raději dodržovat literu zákona.

Optimalizace

Každý poplatník, který zahajuje evidenci tržeb, by měl v předmětném zdaňovacím období v dostatečném časovém předstihu testovat, jaký dílčí

Nahrávám...
Nahrávám...