dnes je 31.5.2020

Input:

EET chvíli neexistuje...

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.9.3
EET chvíli neexistuje…

Ing. Jan Ambrož

VYŠLO V ČÍSLE 9/2020

Pro mnohé je titulek článku trochu zavádějící, ale podle novely zákona o elektronické evidenci tržeb ze dne 25. března 2020 (Sbírka zákonů č. 137/2020, částka 48) z důvodu COVID-19 je pravdivý.

Proto se budeme krátce věnovat současné situaci z pohledů poplatníků s povinností zahájit EET k 1. květnu (1) a také, jak mají postupovat ti, kteří již v systému elektronické evidence fungovali (2).

Co platí podle novely?

Nejdříve si ocitujeme části výše uvedené novely.

V paragrafu prvém se uvádí, že:

  • „Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.”.

Důležitější je druhý paragraf:

  • „Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.”

1. Start 1. 5. se odkládá

Pokud plánoval poplatník zahájení evidence k původnímu datu, z druhého paragrafu snadno dovodí, že mu tato povinnost nyní nevzniká.

Můžeme tyto „subjekty” rozdělit na tři skupiny poplatníků, kteří:

  • přípravu zahájili a někteří mají vše potřebné schváleno (1.1),

  • procesní úkony budou činit až před povinným startem (1.2),

  • zrevidují svou situaci a vlivem nových okolností se vůbec do EET nezapojí (1.3).

1.1 Autentizace a žádosti

Z paragrafu prvního zmíněné novely mají tito poplatníci povinnost dbát na ochranu certifikátů apod., jestliže mají vyřízen běžný režim. Je nepravděpodobné, že by některý z nich měl schválen zjednodušený režim.

Jestliže si někteří podali žádost o zvláštní režim, musí mít na paměti, že klíčová tři kritéria podle § 11a odst. 1 ZET, zákona o EET je nutné splnit nejen k datu plánovaného zahájení EET (nebo jeho schválení), ale i v dalším období.

Projednávání žádostí, ke zjednodušenému nebo zvláštnímu režimu, by mělo být plynule Finanční správou vyřizováno. Jinými slovy, máte-li podklady připraveny, zašlete je na místně příslušný FÚ (není vhodná v této chvíli osobní návštěva).

Nachází-li se poplatník v situaci, že má odsouhlasen zvláštní režim k 1. květnu 2020, nemusí nyní tržby evidovat, neboť kladné rozhodnutí je sice k dispozici, jeho účinnost se nemění, ale povinnost EET je odložena (viz výše).

1.2 Kdy bude „start” EET?

Jak vyplývá z novely, termín se odvíjí od data ukončení nouzového stavu.

Každý poplatník by se měl připravit na zahájení EET, musí si vyřídit:

  • autentizace přes daňový portál Finanční správy pro on-line způsob EET, tj. běžný režim, případně navazující žádost o zjednodušený režim, a

  • žádost o zvláštní režim, off-line systém.

Je nutné zdůraznit, že časově méně náročný je start on-line režimu, skutečně lze autentizace, certifikace zajistit elektronickou formou. Také poměrně rychlé by mělo být posouzení žádosti o