Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EET nesmí nikoho omezit v podnikání, shoduje se MF se zástupci nevidomých a slabozrakých

19.5.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

S blížícím se startem třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb (1. března 2018 / 1. června 2018), kam spadají mimo jiné činnosti vykonávané také zrakově postiženými podnikateli, jedná Ministerstvo financí se zástupci nevidomých a slabozrakých o úskalích a řešeních elektronické evidence tržeb pro tuto skupinu.

Na základě jednání, která zástupci rezortu vedou jak se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), tak s Národní radou osob se zdravotním postižením, bude připraveno dočasné zproštění nevidomých a slabozrakých z povinnosti vést EET. „Zda bude toto dočasné zproštění rozšířeno na trvalé vyjmutí této skupiny, bude záležet na dostupnosti vhodných pokladních řešení a referencí, které na tato řešení od zrakově postižených získáme,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš s tím, že si nesmírně váží toho, že nevidomí nelpí na automatické výjimce, ale aktivně přicházejí s nápady, jak se s evidencí tržeb ve své komunitě důstojně vypořádat.

„Oslovili jsme Ministerstvo financí jménem zrakově postižených živnostníků, kterých je například mezi maséry, čalouníky, keramiky, košikáři, výkonnými hudebníky a učiteli hudby nezanedbatelný počet. Věděli jsme, že sloučit novou zákonnou povinnost se závažným zrakovým hendikepem nebude snadné. Díky naší iniciativě a přístupu Ministerstva financí se daří nalézt vhodný kompromis,“ říká viceprezident SONS Rudolf Volejník. „SONS podporuje dočasné zproštění nevidomých a hluchoslepých z povinnosti vést EET; toto zproštění by se optimálně týkalo nevidomých, prakticky nevidomých a hluchoslepých držitelů průkazu ZTP/P opatřených piktogramem slepoty a hluchoslepoty. Dočasnost výjimky není podmíněna přesnou lhůtou a odvíjí se od přiměřeného uzpůsobení příslušných přístrojových a programových prostředků. Jestliže Ministerstvo financí navrhne prostřednictvím vládního nařízení trvalé vynětí nevidomých OSVČ z povinnosti vést EET, SONS bude i takové rozhodnutí samozřejmě respektovat,“ dodal Rudolf Volejník.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása upozornil, že mezi zrakově postiženými je velké množství takových, kteří moderní technologie