dnes je 4.12.2022

Input:

EET - test znalostí

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.24.2
EET – test znalostí

Ing. Jan Ambrož

VYŠLO V ČÍSLE 24/2017

Elektronická evidence tržeb je v současné době zavedena v prvních dvou etapách a nepřinese-li vývoj na politické scéně zásadní změny, budou v roce 2018 (k 1. březnu a 1. červnu) spuštěny zbývající dvě fáze. Níže nabízíme osm testových otázek s výběrem jediné správné odpovědi.

1. Poplatník, který účtuje, řeší, jestli musí zajistit EET v případech, kdy vystavuje svým dodavatelům zálohové faktury na odběr objednaného zboží, které jsou hrazeny v hotovosti. Nejedná se při inkasu záloh o výnosy, neboť je inkaso zaúčtováno rozvahově. Má být takové inkaso v EET?

(A) Ano, zákon o EET se nezabývá tím, jestli je či není takový příjem v účetnictví v rozvaze.

(B) Ne, inkaso zálohy není předmětem daně z příjmů právnických osob, a tak se nemusí v EET evidovat.

(C) V účetnictví zachycená rozvahová operace, zde MD 211/D 324, nepatří do EET. Nejde o zdanitelné příjmy.

Řešení

Správné je (A). Zákon o EET v § 6 odst. 2 ZET obsahuje speciální ustanovení, podle kterého se musí takový příjem evidovat: "...příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou...". Jde o výjimku pro účetní jednotky, proto nelze tyto příjmy vyjmout, i když teoreticky "nejsou" předmětem daně z příjmů.

2. Fyzická osoba má příjmy, které patří do EET. Přestože se neorientuje v zákoně o EET a má potíže s obsluhou IT, musí si sama zajistit tuto evidenci, protože se jedná o její příjmy.

(A) Ano, zákon o EET jednoznačně identifikuje a) poplatníka a b) jeho příjmy a navazující práva a povinnosti, které musí tento poplatník sám zajistit.

(B) Ne, poplatník může pověřit jiného poplatníka, aby za něj "jeho" tržby evidoval.

(C) Zákon o EET, vědom si úskalí zavedení EET, nabízí možnost pověřit jiného poplatníka, ale právě jen pro fyzické osoby.

Řešení

Správné je (B). Zákon o EET v § 9 uvádí pravidla pro "Pověření k evidování tržeb". Pokud však poplatník pověří jiného poplatníka, nezbavuje se odpovědnosti za řádné zajištění EET.

3. Fyzická osoba provozuje horský hotel, protože má problémy s internetovým připojením, zvolila si evidování tržeb ve zjednodušeném rozsahu. Může poplatník takto postupovat?

(A) Tato podnikající fyzická osoba může správce daně o zjednodušený režim EET požádat. Správce daně má o žádosti rozhodnout do 15 dnů od jejího podání.

(B) Na tyto situace zákon o EET pamatuje a přesně stanoví podmínky, kdy si poplatník může zvolit zjednodušený režim evidence tržeb.

(C) Ano, neboť není-li kvalitní internetové připojení, automaticky se odesílají datové zprávy do pěti pracovních dnů.

Řešení

Správné je (A). Poplatník, fyzická nebo právnická osoba, může o tento jednodušší způsob požádat správce daně podle § 11. Zákonem stanovená výjimka se týká pouze prodeje zboží a služeb třeba na palubě dopravních prostředků lze podle § 10 odst. 1.

4. Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci v podnikové jídelně oběd, závodní stravování. Zaměstnanec požadoval účtenku dle EET, kterou neobdržel. Je postup zaměstnavatele správný?

(A) Ano, zákon o EET nabízí pro závodní stravování výjimku a nemusí být v režimu EET.

(B) Ano, zaměstnavatelé nemusí tyto příjmy, přestože jsou inkasovány v hotovosti, evidovat v režimu EET.

(C) Ne, samozřejmě se musí stravovací služby, mezi které patří také závodní stravování inkasované v hotovosti, povinně evidovat a je nutné vydávat účtenky.

Řešení

Správné je (B). Zákon o EET v ustanovení § 12 odst. 3 písm. c) vyjímá některé tržby z

Nahrávám...
Nahrávám...