Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

EET - úvod, principy, východiska, zajímavosti

18.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

EET – úvod, principy, východiska, zajímavosti

Ing. Martin Šabo

Pár otázek a odpovědí úvodem

Je zde ještě vůbec možnost, že evidence tržeb nebude zavedena?

 • Jak říká klasik, jistého není nic kromě smrti a daní. A teď vážně – zákon byl přijat a je platný. I s ohledem na skutečnost, že už i část ústavních stížností podaná některými poslanci proti způsobu přijetí, resp. projednání zákona o evidenci tržeb v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byla Ústavním soudem zamítnuta, je třeba počítat s tím, že evidence tržeb bude spuštěna 1. prosince 2016.

Proč je evidence tržeb vůbec zaváděna? Co přinese?

 • Důvodová zpráva uvádí dva základní cíle:

  • efektivnější výběr daní a lepší zacílení daňových kontrol

Současný stav umožňuje povinným subjektům v mezidobí od provedení transakce do podání daňového přiznání upravovat výši příjmů a tím i výši své daňové povinnosti. Jednoduše mohou své příjmy krátit a tím platit méně na daních. Analýzy ukazují, že zvlášť v některých odvětvích se toto děje v masovém měřítku. Důkazní pozice správce daně na základě dnešních nástrojů a dnes dostupných informací je k řešení tohoto fenoménu nedostatečná. Jedním řešením – byť nereálným – je postavit do každé hospody nebo obchodu úředníka, dalším je evidence tržeb.

 • narovnání podnikatelského prostředí

Lze si představit např. dvě hospody v jedné ulici. Obě jsou zhruba stejně veliké a mají přibližně stejné náklady. Jedna z nich nepřiznává veškeré hotovostní příjmy a neodvádí z nich daň z přidané hodnoty, která je v současnosti 21 %. Taková hospoda má tedy o pětinu vyšší příjem než ta, která příjmy řádně vykazuje a daní. To už je velmi znát. Nekalá konkurence díky tomu buď může jít s cenou dolů nebo nabídnout za stejné peníze lepší služby a bude tak mít oproti poctivě platícím podnikatelům neoprávněnou výhodu. Evidence tržeb má takovým praktikám předejít. Podnikatelské prostředí by se mělo narovnat a daně by měli platit všichni a nejen ti poctiví, kteří pak vlastně v konečném důsledku musí platit i za ty nepoctivé a tím pádem více. Argument, že by někoho mohlo placení daní zlikvidovat a poslat na Úřad práce, a proto je nutné tolerovat krácení daní, zde určitě neuspěje. Na druhou stranu: pokud se ukáže, že daňové zatížení je nerozumné, je třeba jej změnit. Za první vlaštovku lze považovat snížení DPH z 21 % na 15 % v oblasti stravování, kterou s sebou mimo jiné evidence tržeb přináší v doprovodném zákoně.

Co se stane po zavedení evidence tržeb?

Evidence tržeb povede k tomu, že všichni začnou přiznávat své skutečné příjmy. S trochou nadsázky lze říct, že v některých oblastech lze očekávat ekonomický boom – části podnikatelů se ze dne na den začne dařit mnohem lépe a tržby jim rapidně porostou, alespoň dle vykazovaných výsledků. Díky transparentnímu vykazování příjmů pravděpodobně přibude i plátců DPH. V návaznosti na rapidní nárůst tvrzených příjmů budou někteří podnikatelé řešit i otázku nákladů. Peníze, které doposud byly pro Finanční správu neviditelné a mohly tak být použity například na výplaty „na černo” (které s sebou nesou krácení daně ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění), budou najednou vidět a pokud podnikatel bude chtít vykázat náklad, bude jej muset najít jinde.

Evidence tržeb ale na druhou stranu určitě nezpůsobí, že by podnikatelé hromadně ukončovali své podnikání, jak bývá strašeno odpůrci evidence tržeb. Pokud někdo měl své podnikání postavené na skutečnosti, že krátí tržby, pak je logické, že mu evidence tržeb úplně nebude po chuti. Trh zůstává stejný a měl by zde vzniknout prostor pro nové či stávající poctivé podnikatele. Na podnikatele, kteří tržby nekrátí a nějaký pokladní systém už mají, evidence tržeb žádné negativní dopady mít nebude. Vzhledem k tomu, že ze systému bude mít Finanční správa dostatek informací, mělo by ubýt namátkových kontrol „naslepo”. Kontrolní činnost by měla být na základě získaných dat a jejich analýzy efektivně zaměřena tam, kde budou detekovány nesrovnalosti či podezření z daňových úniků.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY A PRINCIPY SYSTÉMU EVIDENCE TRŽEB

Na čem je evidence tržeb založena?

 • Na online komunikaci mezi podnikatelem a Finanční správou. Zároveň ale obsahuje řešení i pro případ technických výpadků – není záměrem jakkoliv omezovat nebo překážet podnikatelské činnosti.

 • Na tom, že evidence tržeb neznamená certifikované registrační pokladny. Systém je z hlediska hardwarového i softwarového otevřený. Ponechává prostor pro individuální potřeby podnikatele (ten má možnost volby jakéhokoliv nového pokladního zařízení, ale i možnost využít zařízení stávající) a je i nákladově úspornější.

 • Na tom, že online poskytování dat brání možnosti dodatečné manipulace s daty. Rovněž brání možnosti používání různých „optimalizačních” softwarů, které jsou značně rozšířené u klasických offline registračních pokladen.

 • Na tom, že evidence tržeb platí pro všechny. Je to plošné opatření s minimem výjimek.

 • Na myšlence, že evidence tržeb je „pouze” jednoduchá podpůrná evidence toků hotovosti pro účely správy daní (specifický plošný typ záznamní povinnosti). Ve většině případů proto evidence tržeb nemusí a často ani nebude souhlasit např. s tržbami dle účetnictví.

 • Na tom, že pokud zaeviduji něco navíc – třeba proto, že si nejsem jist, zda to mám evidovat či nikoliv – neznamená to automaticky, že proto budu muset platit vyšší daně.

 • Na tom, že by evidence tržeb neměla zatěžovat podnikatelské prostředí. Zákazník ani obsluha by změnu při placení vůbec neměli poznat; výměna dat probíhá automaticky a podobně rychle nebo i rychleji jako při platbě kartou.

ZAJÍMAVOSTI O EVIDENCI TRŽEB

Trocha čísel na úvod:

 • Cca 600 000 podnikatelů se bude týkat evidence tržeb.

 • Cca 60 000 subjektů bude v první fázi (sektor HORECA – hotely, restaurace, catering).

 • Cca 240 000 subjektů bude v druhé fázi (maloobchod a velkoobchod).

 • Cca 150 000 subjektů bude ve třetí fázi.

 • Cca 150 000 subjektů ve čtvrté fázi.

 • Cca 30 miliónů transakcí by mělo proběhnout denně (dle hrubých odhadů při plném náběhu všech fází).

 • Cca 11 miliard transakcí proběhne systémem za rok (dle hrubých odhadů při plném náběhu všech fází).

 • Cca 160 miliard korun ročně představují podle Českého statistického úřadu ročně zatajené (= nezdaněné) příjmy.

 • Cca 380 milionů korun bude stát vybudování systému evidence tržeb.

 • Cca 170 milionů korun budou roční náklady na provoz systému evidence tržeb.

 • Cca 12 miliard korun ročně by měly činit dle odhadů Ministerstva financí přínosy za první dvě fáze, tj. za sektory stravování, pohostinství, ubytování, maloobchod a velkoobchod.

 • Cca 18 miliard korun ročně by mohly činit dle odhadů Ministerstva financí celkové přínosy evidence tržeb po náběhu všech fází.

 • 63 % občanů ČR považuje podle průzkumu STEM z května 2016 zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření.

 • 67 % občanů ČR podle průzkumu STEM z května 2016 očekává, že elektronická evidence tržeb zlepší výběr daní od obchodníků a poskytovatelů služeb.

ZDROJE INFORMACÍ K EVIDENCI TRŽEB

Kde získat informace k evidenci tržeb?

a) V příslušných právních předpisech

 • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Platné znění zákona o evidenci tržeb naleznete ZDE .

 • Zákon č. 113/ 2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (doprovodný zákon) – v souvislosti s evidencí tržeb upravuje novou slevu na dani pro fyzické osoby podnikající na pořízení pokladního zařízení pro evidenci tržeb a snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb (jídlo a nealko nápoje).

 • Přílohy k zákonu: Důvodová zpráva k zákonu a Hodnocení dopadů regulace (tzv. RIA – Regulatory Impact Assessment) – obsahují řadu užitečných a zajímavých informací. Tyto dokumenty jsou dostupné mj. na stránkách www.etrzby.cz nebo na stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz.

 • Vyhláška Ministerstva financí č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka. Jedná se o ryze technickou vyhlášku, která stanoví postup tvorby podpisového a bezpečnostního kódu. Tyto kódy jsou generovány na straně podnikatele (automaticky jeho pokladním zařízením). Obsah vyhlášky bude zajímat spíše výrobce nebo dodavatele pokladních zařízení než běžného podnikatele.

 • Nařízení vlády. Potenciálně může oblast evidence tržeb upravovat v budoucnu (např. bude-li nutné stanovit další výjimky pro evidenci tržeb, ať už dočasné nebo trvalé, nebo např. v případě nutnosti evidovat určitý typ tržeb ve zjednodušeném režimu). K vydání nařízení za vymezených podmínek opravňuje vládu zákon. V současné době žádné nařízení přijato nebylo a žádný návrh