dnes je 2.4.2023

Input:

Jak postupovat při žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu

24.1.2020, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Především je nutné zažádat na Finančním úřadě včas, lhůta pro schválení žádosti je 30 dnů!

Podat žádost je možné již od 1. 2. 2020 na kterémkoli Finančním úřadě. Žádost bude vyřizovat místně příslušný FÚ, kde si pak podnikatel vyzvedne účtenky.

V žádosti je nutné doložit:

  • podnikatel (poplatník) není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  • podnikatel neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci,
  • výše příjmů v hotovosti za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Vedle těchto příjmů může mít podnikatel další tržby bankovním převodem či platební kartou a ty se pro tento účel nezapočítávají,
  • uvést údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby.    

Následující úkony a povinnosti:

  • po schválení žádosti vyzvednout blok účtenek – rozhodnutí FÚ je účinné den po vyzvednutí účtenek,
  • od 1. 5. 2020 povinnost vystavit zákazníkovi účtenku nejpozději při uskutečnění tržby (hned po převzetí peněz) a uchovávat stejnopisy vystavených účtenek.

Účtenka obsahuje:

  • celkovou částku v Kč,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky (je-li vystavena dříve),
  • DIČ poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem,
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (pokud má podnikatel více než 1 provozovnu).

OPRAVA ÚČTENKY:

Opravu chybně uvedené částky lze provést přímo na účtence a uvést datum opravy s podpisem osoby, která opravu provedla, do příslušné kolonky na účtence.

STORNO ÚČTENKY:

Diagonálně se přeškrtne celá účtenka a vystaví se druhá. Je nutné uchovat stejnopis stornované i nově vystavené účtenky a zapsat na účtence údaje jako v případě provedení opravy.

OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH:

Po každém kalendářním čtvrtletí roku

Nahrávám...
Nahrávám...