dnes je 22.3.2023

Input:

Ministerstvo financí jednalo se zástupci podnikatelů o podobě novely zákona o evidenci tržeb

16.2.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí svolalo zástupce nejvýznamnějších podnikatelských svazů a asociací, aby s nimi prodiskutovalo podobu novely zákona o evidenci tržeb, kterou Ministerstvo financí, mimo jiné s ohledem na prosincové rozhodnutí Ústavního soudu, finalizuje.

Předmětem odborné diskuze byl zejména způsob legislativní úpravy pro nejmenší poplatníky, a to bez ohledu na to, zda charakterem své činnosti spadají do první, druhé, třetí nebo čtvrté fáze. Společným zájmem Ministerstva financí i podnikatelských asociací bylo zejména to, aby zvolený způsob neumožňoval obcházení zákona o evidenci tržeb poplatníky, kteří své nízké tržby pouze předstírají, a svým vynětím z EET v tom hodlají pokračovat. Účastníci jednání se shodli na tom, že je potřeba nalézt takovou úpravu, která nebude otevírat prostor pro tento negativní jev, neboť základním smyslem EET je narovnání podnikatelského prostředí a zajištění průkaznosti skutečné výše tržeb.

Na jednání byly diskutovány celkem tři varianty. První z nich, tzv. omezení obratem, tedy například vynětí poplatníků s příjmy do určitého ročního limitu, byl shledán sice jako velmi jednoduchý, nicméně nesplňující uvedenou podmínku prokazatelnosti. Zároveň by mohl být ostatními podnikateli považován za diskriminační. Druhou diskutovanou variantou bylo vynětí poplatníků s příjmy stanovenými v určité výši, kteří mají sjednanou paušální daň. Toto řešení by již sice představovalo logické propojení s existujícím institutem, nicméně jeho administrativní náročnost z důvodu složitosti individuálního sjednávání paušální daně, která musí být sjednaná dostatečně spolehlivě, se ukázala jako poměrně zásadní překážka.

Účastníci jednání se dohodli, že podrobnějším úvahám by měla být podrobena třetí varianta, která je založena na stávající povinnosti poplatníků vést evidenci svých příjmů a představuje off-line alternativu EET pro drobné živnostníky či poplatníky, kteří podnikatelskou činnost vykonávají jako vedlejší činnost zejména formou občasného přivýdělku, nebo mají velmi omezené tržby v hotovosti.

Ministerstvo financí na základě analýzy alternativ a proběhlé diskuze proto nyní

Nahrávám...
Nahrávám...