dnes je 24.3.2023

Input:

Nárůst vykazovaných tržeb o 100 % není překvapující

26.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak jej ale MF spočítalo?

1. Proč není dvojnásobný nárůst tržeb překvapením

Hlavním cílem etržeb je zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Není náhodou, že první vlna spuštěná k 1. prosinci 2016, se týkala právě stravovacích služeb. Ministerstvo financí jednoduše začalo tam, kde daňové úniky při hotovostním placení představovaly systémový problém. V branži, kde to bohužel s nepřiznáváním tržeb a neplacením daní dost často zašlo tak daleko, že ceny obědů a obědových menu se de facto přizpůsobily situaci, jako by neexistovalo ani DPH, ani odvody za zaměstnance, ani daň z příjmu. A čím více provozů krátilo tržby, tím bylo pro každého, kdo byl ochoten své tržby přiznat, obtížnější to dělat a zůstat konkurenceschopný.

Není překvapující, že v takových podmínkách docházelo k masivnímu zatajování tržeb, kterých byla podle našich nejnovějších analýz vykazována zhruba jen polovina. Ostatně Finanční správa nebyla dlouhodobě schopna tento stav efektivně řešit, čemuž podnikatelé své počínání přizpůsobili. Ministerstvo financí očekávalo, že stejně tak se podnikatelé přizpůsobí situaci, kdy krácení tržeb již nebude standardem, ale ze strany Finanční správy snadno zjistitelným a sankcionovaným porušením zákona. Aby toto přizpůsobení nemělo dopad do výrazného zdražení například obědových menu, snížilo MF restauracím a hotelům DPH za stravovací služby z 21 % na 15 %.

2. Metodika výpočtu

Finanční správa se v lednu 2017 podrobně zaměřila na náhodný vzorek 1600 restaurací a hotelů, což představuje asi 4 % subjektů z první vlny, aby posoudila, o kolik jim s účinností zákona narostly meziročně tržby za měsíc prosinec. Tento stejný vzorek vykazoval v průběhu prosince 2015 tržby 263,6 mil. Kč a v prosinci 2016 vykazoval tržby 527,4 mil. Kč. To svědčí o dvojnásobném nárůstu vykazovaných tržeb.

Vzhledem k tomu, že Finanční správa v prosinci 2015 nedisponovala elektronickou evidencí tržeb, tržby dotyčných subjektů za prosinec 2015 bylo nutné vyhledávat v příslušných výkazech individuálně s mimořádnou pracností. Vzorek 4 % lze však z hlediska statistických zkoumání považovat vysoce vypovídající podíl. Připomínáme, že drtivá

Nahrávám...
Nahrávám...