dnes je 3.6.2023

Input:

Odborné stanovisko ke sdělení "Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb" ze dne 28. ledna 2021

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.4.4
Odborné stanovisko ke sdělení "Uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb" ze dne 28. ledna 2021

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 4/2021

Podle mého názoru neodpovídá neautorizovaná informace zveřejněná na webových stránkách Finanční správy dne 28. 1. 2021 k problematice uplatnění slevy na evidenci tržeb v době pozastavení evidence tržeb platné právní úpravě.

Zdaňovací období pro uplatnění slevy upravuje § 35bc odst. 2 ZDP následujícím způsobem. "Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat."

Na důsledky epidemie Covid-19 bylo v souvislosti s EET reagováno nikoliv novelou stávajícího zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění p. p. (dále jen zákon č. 112/2016 Sb.), ale "speciálním" zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění p.p. (dále jen zákon č. 137/2020 Sb.). Ze zákona č. 137/2020 Sb. vyplývá, že subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 31. 12. 2022. Nicméně z platného a účinného zákona č. 112/2016 Sb. i nadále vyplývá např. pro tzv. 3. vlnu EET povinnost evidovat své tržby od 1. 5. 2020.

Domnívám se, že existence výše uvedených dvou platných a účinných právních norem k EET je matoucí a není jasné, kterou z nich se má poplatník (subjekt evidence tržeb) řídit. EET není zakázána, zákon č. 137/2020 Sb. pouze

Nahrávám...
Nahrávám...