dnes je 3.6.2023

Input:

3.1 Odklad startu u stravovacích a ubytovacích služeb

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Odklad startu u stravovacích a ubytovacích služeb

Ing. Jan Ambrož

Klíčové je správné posouzení konkrétních poskytovaných služeb, což není vůbec jednoduché. Předchozí termíny zahájení EET byly poměrně jasné (1.4.3 Minoritní činnost fyzické osoby), diskuse se týká v titulku uvedených služeb stravovacích (1) a ubytovacích (2).

Do určité míry představuje povinný start k 1. 5. 2020 zjednodušení, neboť se často jedná o velmi hraniční situace. Připomeneme si text z Pokynu, byť aktuálně trochu nepřesný (ve verzi 4.0 neopravený):

  • „Nesplní-li činnosti zařazené v kategorii NACE 56 podmínku stravovacích služeb, podléhají tyto činnosti evidenci od 3. fáze.”

(1) Stravovací služby NACE 56

Řeší se například prodej ve stánku, bez následného poskytnutého „servisu”, třeba stolků a židlí.

Příklad (1)

Pan Pavel Zmatený je v rozpacích. Provozuje sezónní stánky: na Mikuláše, o Vánocích a Velikonocích, v létě. Neví, jestli má/nemá evidovat tržby pro EET, od kdy, neboť žádné zařízení u stánku nemá. Nabízí zákazníkům pití a jídlo v různé podobě.

Jaké je řešení?

Jediné, co mu může dát jasnou odpověď, je závazné posouzení podle § 32 ZET. V dotaze je nutné se odvolat na následující texty z Pokynu:

  • „Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, kde jsou tyto služby poskytovány. Provozovnou je třeba chápat prostorově ohraničené místo, které má plně k dispozici konkrétní provozovatel pro účely výkonu své činnosti, buď to na základě vlastnických práv či povolení skutečného vlastníka (musí se jednat o veřejně nesdílený prostor)… Současně v tomto prostoru jsou zajišťovány alespoň některé z následujících doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…).”

Příklad (2)

Pokusíme se panu Zmatenému trochu pomoci. K dispozici má následující parametry:

  • předpokládá spíše horší počasí, bude nabízet teplé bagety, svařák i punč,

  • s majitelem tržnice se dohodl, že si pronajme jen stánek,

  • nedaleké zázemí, židle, stolky, odpadkové koše, nejsou předmětem nájemní smlouvy…

Proto bude postupovat podle NACE 56 se zahájením EET až 1. 5. 2020 (původně k 1. 3. 2018).

Komora daňových poradců

Skutečně se jedná o komplikované výklady, jak také vyplývá ze zdrojů uveřejněných na stránkách Komory daňových poradců, která se obrátila s oficiálními připomínkami na Generální finanční ředitelství. Jednou z mnohých je kritika „výkladů” ke stánkovému prodeji. Můžeme citovat:

„Rozdělení stravování na dvě oblasti otevírá prostor pro účelové obcházení zákona. Je tak v příkrém !rozporu s předchozími vyjádřeními představitelů Ministerstva financí a Finanční správy o

  • nepřípustnosti výjimek z evidence tržeb.”

Příklad (3)

S provozem může mít pan Zmatený jiné patálie, pokud bude nabízet také „zboží”, cigarety, pro děti různé zmražené pochoutky. Podívá-li se do Pokynu, asi ho napadne, že tato činnost patří do kódu 47 se startem EET již od 1. 3. 2017.

Existuje jiná varianta?

Testování příjmů z

Nahrávám...
Nahrávám...