dnes je 30.11.2020

Input:

Odložená registrace EET

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.22.4
Odložená registrace EET

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 22/2020

Jako firma jsme přijali fakturu na úhradu v hotovosti od živnostníka spadajícího do 3. a 4. vlny EET. Tento živnostník prozatím není zaregistrován k EET z důvodu „Covid” (v období určeném pro původní registraci se zdržoval mimo ČR).

Dle doporučení finančního úřadu jsou nové posunuté termíny pro registraci od října 2020 pro běžný i zjednodušený režim.

Mohu v tomto případě tedy ještě uhradit v hotovosti fakturu od tohoto živnostníka bez registrace k EET? Spadá k odložení evidence EET (z ledna 2020) i odložení registrace?

Odpověď

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinnost evidovat inkasované částky, nikoliv úhrady. Stanovené povinnosti se tedy vztahují na dodavatele, který přijímá hotovost. Úkolem odběratele, který hradí v hotovosti, rozhodně není zkoumat, zda příjemce tržbu zaeviduje v rámci EET, či zda plní i další povinnosti související s EET. Pouze příjemci hotovosti potom hrozí i případné vyměření sankcí, při