dnes je 22.3.2023

Input:

3. Práva a povinnosti nových" poplatníků do 1. 5. 2020

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3. Práva a povinnosti „nových” poplatníků do 1. 5. 2020

Ing. Jan Ambrož

Pro náš výklad jsme si několik následujících kalendářních měsíců relativního klidu do 30. dubna 2020 nazvali přechodným obdobím, ale jak potvrzuje následující text, jde spíše o „klid před bouří…”.

Nový poplatník

Mnoho poplatníků využilo výklady k vybraným službám a odložilo zahájení evidence tržeb. Proto si v úvodní části 3.1 Odklad startu u stravovacích a ubytovacích služeb připomeneme, jak to vlastně je s etapami zahájení EET u stravovacích a ubytovacích služeb.

„Klid pře bouří…”

Toto tvrzení není zcela přesné, platí pouze pro případy, kdy poplatníci, kteří v systému nejsou, neboť využili Pokynem nabízené:

  • rozbory dvou typů služeb (viz výše) a

  • minoritní činnosti jak u fyzických, tak právnických osob (3.2 Minoritní činnost a odklad EET),

musí provést důležitou kontrolu podmínek za rok 2019 – aby jim nevznikla povinnost startu k 1. 1. 2020. Obdobné ověřování (vedlejší činnosti) u veřejně prospěšných poplatníků řešíme v první kapitole.

„Pokynem nabízené…”

Je třeba zdůraznit, když nahlédneme do zákona o EET, že varianta „minoritní činnost” je vstřícná, je ale v rozporu se zákonem.

Pravidla zákona o EET

Nový poplatník je v obdobné situaci jako osoba povinná k dani, která také průběžně zkoumá, zda ji nevznikla povinnost registrace k dani z přidané hodnoty: plátce nebo osoby identifikované k dani.

Není možné na

Nahrávám...
Nahrávám...