dnes je 1.6.2023

Input:

Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

12.1.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Které změny to jsou?

Další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste o 200 Kč měsíčně (tj. o 2.400 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě potom o 300 Kč měsíčně (tj. o 3.600 Kč ročně) oproti roku 2016.

Zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění

Pro rok 2017 dojde k navýšení limitů pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně, a to z 12.000 Kč na 24.000 Kč ročně. Zároveň se zvyšuje limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.

Elektronická evidence tržeb

Dnem 1. 3. 2017 startuje druhá fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod dle klasifikace NACE.

Nový formulář daňového přiznání fyzických osob přiznávajících závislou činnost

Občané mohou v příštím roce podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 snadněji a rychleji. Nový zjednodušený a přehledný tiskopis má oproti původní čtyřstránkové verzi pouze dvě strany.

Navrácení slev poplatníkům daně z příjmů uplatňujícím paušální výdaje

Dojde ke zrušení omezení, které spočívalo v nemožnosti snížit si daň o slevu na manžela a uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované dítě u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky uvedené v § 35ca zákona o daních z příjmů.

Rozšíření možnosti stanovení daně z příjmů paušální částkou

V souvislosti s účinností daňového balíčku (pravděpodobně od 1. dubna 2017) bude umožněno stanovení daně z příjmů paušální částkou nově i u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti také příjmy ze závislé činnosti. Dále bude odstraněna podmínka, kdy tuto samostatnou činnost musí poplatník vykonávat bez zaměstnanců. Rozšířená možnost stanovení daně paušální částkou bude využitelná již pro zdaňovací období roku 2017.

Doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké pro účely poskytnutí úvěru ze stavebního spoření

Nově bude umožněno poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb registrovaného partnera. Tím se odstraňuje neodůvodněná diskriminace těchto osob.

Zákon o spotřebitelském úvěru

V oblasti finančních trhů připravilo Ministerstvo financí klíčový zákon o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. prosince 2016, který významně zlepšuje postavení spotřebitele a kultivuje podnikatelské prostředí v této oblasti. Návrh zákona uceleně pokrývá všechny typy spotřebitelských úvěrů – od klasických hotovostních úvěrů, přes kreditní karty, nákupy zboží na splátky až po hypotéky a jiné úvěry na bydlení, kterých se dosud zákon o spotřebitelských úvěrech netýkal. Návrh obsahuje prvky, které významně chrání spotřebitele, eliminují praxi jejich klamání, zneužívání a omezují lichevní praktiky.

Zákon zlepšuje postavení spotřebitele tím, že:

 • Omezuje sankce za pozdní splátku úvěru – na právo na účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s prodlením spotřebitele, zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu, jejíž výše je zastropována denně (nejvýše 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení) i celkově (maximálně polovina úvěru, nejvýše však 200 000 Kč).
 • Umožňuje úvěr na bydlení předčasně splatit bez vysokých nákladů – spotřebitel bude moci splatit svůj dluh kdykoli a poskytovatel bude mít právo pouze na tzv. účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s předčasným splacením; v těžkých životních situacích, které vedou k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr splácet, bude předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma.
 • Nebude-li při poskytnutí úvěru řádně posouzena úvěruschopnost, tedy zda je spotřebitel schopen ze svých příjmů řádně úvěr splácet, je smlouva o úvěru neplatná - při neplatnosti smlouvy nemusí spotřebitel platit žádný úrok, dokonce se mu dosud zaplacené úroky vracejí, zatímco půjčenou jistinu vrací spotřebitel ve splátkách dle svých možností.
 • Bude se nově vztahovat i na další typy úvěrů, jako jsou hypoteční úvěry, nebo tzv. mikroúvěry (do 5 000 Kč).
 • Významně zvyšuje nároky na nebankovní subjekty pro „podnikání v úvěrech“ – zákon reguluje vstup do odvětví u zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů, klade vyšší nároky na odbornost, důvěryhodnost a určitou úroveň počátečního kapitálu. Přesouvá licencování a dohled nad všemi poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů na Českou národní banku.

Novela zákona o platebním styku

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o platebním styku, která by měla nabýt účinnosti v prvním čtvrtletí roku 2017 a která významně zlepšuje postavení spotřebitelů v oblasti platebních služeb.

Zákon zlepšuje postavení spotřebitele tím, že:

 • Sjednocuje terminologii v obchodních podmínkách a cenících - Návrh sjednocuje pojmy a názvy, které banky používají ve svých obchodních podmínkách a cenících a upravuje jednotné informační dokumenty týkající se poplatků.
 • Spotřebitel nově každoročně obdrží informaci, kolik bance na poplatcích zaplatil za předchozí kalendářní rok. To vše má spotřebitelům umožnit snazší orientaci v nabídkách bank.
 • Stanovuje podmínky pro provozování tzv. internetových srovnávačů bankovních poplatků - Spotřebitel získá objektivní informace o nabídkách různých bank – zákon stanovuje přesné podmínky, za jakých mohou být srovnávací stránky provozovány a co mají obsahovat. Na dodržování těchto povinností bude dohlížet ČOI a v případě bank ČNB.
 • Upravuje pravidla a lhůty pro převedení platebního účtu do jiné banky - Spotřebiteli zůstane zachováno nastavení trvalých příkazů a inkas. Spotřebiteli musí převedení účtu umožnit každá banka – tato povinnost je dána ze zákona. Dále dochází ke zkrácení lhůt pro převedení z 15 na 12 pracovních dnů.

Změny u penzijních produktů s účinností od 1. 1. 2017

 • Zvýšení osvobození od daně příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění splňující podmínky zákona o daních z příjmů na 50 000 Kč ročně.
 • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření na 24 000 Kč.
 • Zvýšení částky, kterou lze odečíst od základu daně, pokud poplatník platí pojistné na soukromé životní pojištění, které splňuje podmínky zákona o daních z příjmů, na 24 000 Kč.
 • Změna postupu výpočtu nároku na nezdanitelnou část základu daně tak, že nová zákonná úprava umožnuje zohlednit i jednorázové vyšší příspěvky účastníků.

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud

Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí. Ke změně dochází díky novele zákona o rozpočtových pravidlech, která byla úspěšně iniciována ze strany Ministerstva financí.

Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Plátci proto mohou platit pojistné na nové účty již dříve. Podrobnější informace včetně kontaktů na jednotlivé pojišťovny,

Nahrávám...
Nahrávám...