dnes je 22.3.2023

Input:

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

29.12.2017, Zdroj: Finanční správa

Daň z příjmů fyzických osob. Kontrolní hlášení.

Daň z příjmů fyzických osob

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12.200 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin).


A v důsledku toho:

  • zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439.200 korun ročně,
  • slevu za umístění dítěte bude možné uplatnit až do výše 12.200 korun,
  • daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73.200 korun. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6.100 Kč.

Další změny pro rok 2018:

  • Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (1 800 Kč ročně), tedy ze současných 13.404 Kč ročně na 15.204 Kč ročně.
  • Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění. Nově se umožňuje toto prohlášení učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem - např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.
  • Zrušení omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.
  • Na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním před uplynutím lhůty pro podání
Nahrávám...
Nahrávám...