dnes je 24.3.2023

Input:

S Finanční správou můžete komunikovat i na dálku

19.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Daňová podání a jiná formulářová podání lze učinit elektronicky bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. Podání však musí být autorizováno prostřednictvím kvalifikovaného prostředku (např. datové schránky, uznávaného elektronického podpisu).

Ten, kdo není schopen učinit podání elektronicky a obává se osobní návštěvy úřadu, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.

Doručování informací ze strany finanční správy je možné prostřednictvím datové schránky. Komunikovat je rovněž možné prostřednictvím poštovní zásilky. Neformální vyrozumění lze zasílat i do emailu či prostřednictvím SMS.

Placení daní je možné bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. V případě, že dotyčná osoba nemá internetové bankovnictví k dispozici, je možné zaplacením daně pověřit jinou osobu (např. příbuzného). Daňový řád pamatuje i na tyto případy a

Nahrávám...
Nahrávám...