dnes je 3.6.2023

Input:

Sleva na evidenci tržeb

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Sleva na evidenci tržeb

Ing. Martin Veselý

Pozastavení systému EET

Systém elektronické evidence tržeb (EET) byl od samého počátku fungování (prosinec 2016) trnem v oku opozici, která usilovala o jeho zrušení. Zajímavá příležitost se jí naskytla v roce 2020 při jarní vlně koronavirové pandemie, na kterou i vláda musela reagovat odložením startu 3. a 4. vlny, jenž po jistých peripetiích (zrušení původní úpravy nálezem Ústavního soudu k 1. 3. 2018 a následném znovuzavedení novelou č. 256/2019 Sb. k datu 1. 5. 2020) měl nastat od 1. května 2020. Další tlaky proti celému systému však nakonec vyústily v jeho kompletní pozastavení (tedy i podnikatelů již povinně evidujících tržby z dříve zavedené 1. a 2. vlny), a to až do konce roku 2022. To se vztahuje na všechny režimy evidence tržeb – běžný, zjednodušený i zvláštní.

Právní úprava

V právní úpravě není jednoduché se zorientovat. Důvodem je skutečnost, že pozastavení systému (přičemž zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zůstává i nadále v platnosti) bylo provedeno speciálním zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a to od 27. března 2020. Tento zákon byl následně novelizován zákonem č. 449/2020 Sb. s účinností od 3. listopadu 2020.

Výše uvedené znamená, že 3. a 4. vlna, které měly být spuštěny k 1. 5. 2020, se nerozběhly vůbec a již spuštěné složky 1. a 2. vlna (k členění na jednotlivé vlny viz dále) evidovaly tržby povinně jen do 26. března 2020; po tomto datu evidovat sice mohou, avšak jen na dobrovolné bázi. To platí i pro celé kalendářní roky 2021 a 2022.

Dopad na 3. a 4. vlnu

Související otázkou v této nestandardní situaci je, zda podnikatelé spadající do 3. a 4. vlny mohou slevu na evidenci tržeb (kterou si vysvětlíme v dalším textu) v letech 2020 až 2022 vůbec využít. Odpověď je, že nikoli. Důvodem je skutečnost, že přiznání slevy je navázáno na období, ve kterém fyzická osoba poprvé zaeviduje tržbu, kterou měla podle zákona povinnost evidovat. Taková povinnost však ve zdaňovacích obdobích 2020 až 2022 vůbec nevznikne. Skutečnost, že odklad povinnosti evidovat tržby po tuto dobu byl vyhlášen jiným zákonem než zákonem o evidenci tržeb, má z tohoto hlediska čistě formální charakter.

Paní Monika podniká jako masérka, a měla tedy začít evidovat tržby od 1. května 2020. S předstihem si proto již v lednu vyzvedla autentizační údaje a pořídila příslušné zařízení. Následně však byla povinnost evidovat tržby odložena.

V uvedeném případě nárok na uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2020 nevznikne. Jediným snížením základu daně tak bude daňový výdaj za nákup příslušného vybavení.

Dopad na 1. a 2. vlnu

Také pro podnikatele z první a druhé vlny evidence tržeb platí pozastavení evidence tržeb, a to od 27. 3. 2020 do 31. 12. 2022. Nárok na uplatnění slevy za zdaňovací období roku 2020 je tedy pouze v případě, že byla zaevidována první tržba do 26. 3. 2020.

Obecná úprava

Sleva na evidenci tržeb je jednorázová sleva na dani, kterou mohou využít fyzické osoby, které vstoupí do systému evidence tržeb. Jejím účelem je

Nahrávám...
Nahrávám...