dnes je 26.3.2023

Input:

Snížení sazeb DPH související s EET

15.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o DPH byla vydána dne 9. října 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2019.

Změny v sazbách DPH nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. 5. 2020.

Část změn vyplývá ze změn ve Směrnici. Do 10% sazby daně se přeřazují e-publikace. Ty byly doposud zdaňovány základní sazbou DPH. Po novelizaci mají 10% sazbě daně podléhat též elektronicky poskytované služby spočívající v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih a dalších, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje 10% sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči. Tato sazba daně se použije

Nahrávám...
Nahrávám...