dnes je 26.3.2023

Input:

Vláda schválila návrhy změn v daních od roku 2019

19.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na svém jednání dne 13. 6. 2018 vláda odsouhlasila návrh významných změn v daních z příjmů, DPH, daňovém řádu, zákoně o evidenci tržeb a dalších předpisech.

Prvním velkým okruhem změn je implementace Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, do zákona o daních z příjmů.

Pravidlem, které má začít platit již od roku 2019, je omezení daňové uznatelnosti výpůjčních nákladů od spřízněných i nespřízněných subjektů (bank a jiných finančních institucí). Doposud je regulována daňová uznatelnost nákladů od spojených osob. Výpůjční náklady mají být odpočitatelné pouze do výše 30 % zisku daňového poplatníka před úroky, zdaněním a odpisy. Toto pravidlo by však mělo platit pouze pro výpůjční náklady nad 80 mil. Kč.

Další změny nemají vstoupit v účinnost okamžitě. Jde například o situace, kdy poplatníci dosahují snížení daňové povinnosti přesunutím svého daňového domicilu nebo části svých aktiv do jurisdikce s nízkým daňovým zatížením. Takový přesun se má nově považovat za prodej pro účely zdanění, přičemž základ daně by měl být odvozován od tržního ocenění aktiv. V případě přesunu do jiného státu EU nebo státu

Nahrávám...
Nahrávám...