dnes je 3.6.2023

Input:

Výjimka z EET pro obchodní leteckou dopravu

12.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.6.6
Výjimka z EET pro obchodní leteckou dopravu

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 6/2020

Zprostředkováváme silniční a leteckou přepravu zboží. Můžete nám prosím vysvětlit výjimku z evidence tržeb letecké dopravy a služeb poskytované v přímé souvislosti s ní? Není nám jasné, zda se tato výjimka vztahuje i na spediční firmy a v jakém rozsahu. Nikde jsme nenašli konkrétní výklad této výjimky.

Odpověď

Výjimku z evidence tržeb uvedené v § 12 odst. 3 písm. m) ZET, zákona o evidenci tržeb, vysvětluje Důvodová zpráva k novele zákona o evidenci tržeb zákonem č. 256/2019 Sb. následujícím způsobem.

V písmenu m) se navrhuje z povinnosti evidovat tržby vyjmout tržby z obchodní letecké dopravy. Obchodní letecká doprava je vymezena v § 2 odst. 9 zákona o civilním letectví jako doprava osob, zvířat, zavazadel, pošty nebo jiného nákladu letadlem za úplatu. Důvodem vynětí je prodej těchto služeb přes globální distribuční systémy, do kterých není možné zapracovat systém evidence tržeb, resp. pro jednotlivé subjekty přijímající tržby z těchto služeb není možné ovlivnit fungování těchto systémů. Zároveň

Nahrávám...
Nahrávám...