dnes je 13.10.2019
Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

2.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku budou vybrané daňové změny u podnikatelů od roku 2019. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme. V tomto textu se konkrétně zaměříme na schválené změny zákona o spotřebních daních a na připravovanou novelu týkající se evidence tržeb.

Zákon o spotřebních daních v roce 2019

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává jedné významné změny, a to zákonem č. 4/2019 Sb. Jedná se o úpravu § 57 ZSD, spočívající ve zvýšení částek vracené spotřební daně z minerálních olejů (tzv. „zelená nafta”). Porovnání změn 2018 a 2019 zachycuje následující tabulka:

pro činnost   vratka daně v roce 2018   vratka daně v roce 2019  
jen živočišná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty)

 
 • 9,50/litr

 
živočišná a rostlinná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty) pro podíl > 0,4 VDJ/ha

 • 6,94/litr (5,69/litr u bionafty) pro podíl > 0,2 a ≤ 0,4 VDJ/ha

 • 4,38/litr pro podíl ≤ 0,2 VDJ/ha

 
 • 9,50/litr pro podíl > 0,3 VDJ/ha

 • 9,50/litr pro podíl ≤ 0,3 VDJ/ha, ale se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr v ostatních případech

 
jen rostlinná výroba  
 • 4,38/litr

 
 • 9,50/litr se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr s nižším zastoupením

 
rybníkářství  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 
hospodaření v lese  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 

K tabulce doplňme, že:

 • VDJ je zkratka pro „velkou dobytčí jednotku”, přes kterou se přepočítává poměr živočišné a rostlinné prvovýroby (pokud zemědělec provozuje obě činnosti), a

 • CPRV je zkratkou pro citlivé plodiny a vinnou révu, jejichž pěstování se zákonodárci rozhodli podpořit i vyšší vratkou spotřební daně. Citlivou plodinou se pak rozumí taková plodina, na kterou je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.

Úprava obsahuje ještě několik dalších novinek, např. možnost výběru vykazování spotřeby nafty u zemědělce buď podrobně jako dosud, nebo s využitím normativu (volba v 1. daňovém přiznání za daný kalendářní rok, dodatečně nelze změnit).

I když je účinnost novely až od 1. 2. 2019, změna se aplikuje zpětně pro nárok na vrácení daně z minerálních olejů, který vznikl od 1. 1. 2019.

Navržené změny u spotřebních daní 2020

V rámci sněmovního tisku 509 (ke dni zveřejnění tohoto článku ve 2. čtení), označovaného též jako tzv. „daňový balíček 2020”, je navržena také novela zákona o spotřebních daních. Ke zvýšení příjmů státního rozpočtu by od 1. 1. 2020 mohly podle návrhu přispět vyšší sazby spotřebních daní, konktrétně:

 • u daně z lihu (§ 70 odst. 1 ZSD) by se sazba 28 500 Kč / hl etanolu měla nahradit částkou 32 250 Kč / hl, u pěstitelského pálení pak částka 14 300 Kč / hl částkou 16 200 Kč / hl,

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD)

  • - v případě cigaret se má procentní část zvýšit z 27 % na 30 % a pevná část 1,46 Kč / kus na 1,61 Kč / kus, přičemž minimální sazba by se zvýšila z 2,63 Kč / kus na 2,90 Kč / kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos má dojít ke zvýšení pevné části z 1,71 Kč / kus na 1,88 Kč / kus,
  • - v případě tabáku ke kouření se má pevná část 2 236 Kč / kg