dnes je 20.7.2019
Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku budou vybrané daňové změny u podnikatelů od roku 2019. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme. V tomto textu se konkrétně zaměříme na schválené změny zákona o spotřebních daních a na připravovanou novelu týkající se evidence tržeb.

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává jedné významné změny, a to zákonem č. 4/2019 Sb. Jedná se o úpravu § 57 ZSD, spočívající ve zvýšení částek vracené spotřební daně z minerálních olejů (tzv. „zelená nafta”). Porovnání změn 2018 a 2019 zachycuje následující tabulka:

pro činnost   vratka daně v roce 2018   vratka daně v roce 2019  
jen živočišná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty)

 
 • 9,50/litr

 
živočišná a rostlinná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty) pro podíl > 0,4 VDJ/ha

 • 6,94/litr (5,69/litr u bionafty) pro podíl > 0,2 a ≤ 0,4 VDJ/ha

 • 4,38/litr pro podíl ≤ 0,2 VDJ/ha

 
 • 9,50/litr pro podíl > 0,3 VDJ/ha

 • 9,50/litr pro podíl ≤ 0,3 VDJ/ha, ale se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr v ostatních případech

 
jen rostlinná výroba  
 • 4,38/litr

 
 • 9,50/litr se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr s nižším zastoupením

 
rybníkářství  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 
hospodaření v lese  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 

K tabulce doplňme, že:

 • VDJ je zkratka pro „velkou dobytčí jednotku”, přes kterou se přepočítává poměr živočišné a rostlinné prvovýroby (pokud zemědělec provozuje obě činnosti), a

 • CPRV je zkratkou pro citlivé plodiny a vinnou révu, jejichž pěstování se zákonodárci rozhodli podpořit i vyšší vratkou spotřební daně. Citlivou plodinou se pak rozumí taková plodina, na kterou je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých